Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,216

 High-speed sensorless control of a synchronous reluctance motors based on an Extended Kalman Filter
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Duc Quan, Loron Luc, Dakhouche Kada
Nơi đăng: Power Electronics and Applications (EPE'15 ECCE-Europe), European Conference on IEEE
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 17th;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
A sensorless control of a high-speed synchronous reluctance motor is proposed in this paper. The control of high-speed motors requires very short sampling periods. Therefore a classical Extended Kalman Filter (EKF) would require an excessive calculation power. To minimize this computational power, an original EKF based on a particular motor model is proposed and validated experimentally. Moreover, this EKF gives better performance than the classical one.
ABSTRACT
A sensorless control of a high-speed synchronous reluctance motor is proposed in this paper. The control of high-speed motors requires very short sampling periods. Therefore a classical Extended Kalman Filter (EKF) would require an excessive calculation power. To minimize this computational power, an original EKF based on a particular motor model is proposed and validated experimentally. Moreover, this EKF gives better performance than the classical one.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn