Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,551

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu điều khiển không cảm biến tốc độ động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Quận. Thành viên: TS. Hoàng Dũng; TS. Nguyễn Anh Duy; ThS. Hoàng Bá Đại Nghĩa; ThS. Trần Thị Kim Thanh. Mã số: B2016-DNA-45-TT. Năm: 2018. (Jun 13 2019 11:32AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo mô hình thực hành điều khiển điện khí nén – tích hợp. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Văn Nam. Thành viên: TS. Nguyễn Đức Quận. Mã số: T2018-06-91. Năm: 2018. (Jun 13 2019 11:40AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo mô hình phân loại, sắp xếp và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Văn Nam. Thành viên: TS. Nguyễn Đức Quận. Mã số: T2017-06-59. Năm: 2017. (Jun 13 2019 11:36AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, phục chế bộ thực hành điện cơ crow phục vụ công tác đào tạo. Chủ nhiệm: Võ Thị Minh. Mã số: T2010-06-16. Năm: 2010. (Jan 13 2016 9:33AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, xây dựng các bài tập thí nghiệm truyền động động cơ điều khiển số dùng DSP1102 phục vụ công tác đào tạo. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Quận. Mã số: T2010-06-13. Năm: 2010. (Jan 13 2016 9:36AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, xây dựng mô hình dàn trải mạch điện điều khiển quạt từ xa. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Quận. Mã số: T2008-06-57. Năm: 2008. (Jan 13 2016 9:30AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, xây dựng mô hình dàn trải động cơ điện ba pha. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Quận. Mã số: T2006-06-12. Năm: 2006. (Dec 31 2010 1:43PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, xây dựng các bài tập thực hành trên các bộ PLC LOGO. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Quận. Mã số: T05-17-81. Năm: 2006. (Jan 13 2016 9:28AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Chế tạo mô hình thực hành điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 4 cấp tốc độ. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Quận. Mã số: T03-17-53. Năm: 2005. (Jan 13 2016 9:14AM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo thiết bị dạy thực hành "Mô hình đấu dây động cơ điện ba pha". Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Quận. Thành viên: . Mã số: 2002/NCKH-ĐHĐN. Năm: 2002. (Dec 31 2010 1:43PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn