Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,727

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng thuật toán faster region-based convolutional neural networks phân loại loài hoa
.
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Đức Quận. National Scientific Conference on Applying new Technology in Green Building (ATiGB 2019). Số: 5. Trang: 183-192. Năm 2019.
(Jul 7 2020 12:53AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng điều khiển không cảm biến tốc độ động cơ bước
.
Tác giả: TS. Nguyễn Đức Quận, ThS. Nguyễn Văn Nam. National Scientific Conference on Applying new Technology in Green Building (ATiGB 2019). Số: 5. Trang: 367-378. Năm 2019.
(Jul 7 2020 1:00AM)
[3]Bài báo: Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng điều khiển không cảm biến động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao. Tác giả: TS. Nguyễn Đức Quận, TS. Hoàng Dũng và TS. Nguyễn Anh Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(120). Trang: 100 - 104 (Quyển 2). Năm 2017. (Aug 2 2018 3:09PM)
[4]Bài báo: Chế tạo mô hình phân loại, sắp xếp và kiểm tra sản phẩm phục vụ giảng dạy thực hành. Tác giả: KS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Đức Quận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(120). Trang: 78 - 81 (Quyển 2). Năm 2017. (Aug 2 2018 3:19PM)
[5]Bài báo: Nhận dạng tham số điện cảm stator động cơ đồng bộ từ trở bằng “phương pháp điện áp bước nhảy”. Tác giả: TS. Hoàng Dũng, TS. Nguyễn Đức Quận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 42-46. Năm 2016. (Apr 5 2017 9:41PM)
[6]Bài báo: Ứng dụng truyền thông công nghiệp bằng tín hiệu cáp quang trong điều khiển trạm cấp nước khu du lịch Bà Nà. Tác giả: KS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Đức Quận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 116 - 122. Năm 2016. (Apr 5 2017 9:52PM)
[7]Bài báo: Nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống van điều khiển – bình mức bằng bù mờ PID. Tác giả: ThS. Võ Khánh Thoại, TS. Nguyễn Đức Quận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(108).2016, Quyển 1. Trang: 48 - 52. Năm 2016. (Apr 5 2017 10:00PM)
[8]Bài báo: Mô hình hóa, mô phỏng và điều khiển động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao. Tác giả: Nguyễn Đức Quận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 11(96).2015 Quyển 2. Trang: 146-150. Năm 2015.
(Nov 16 2015 2:01PM)
[9]Bài báo: Phương pháp điều khiển trực tiếp mômen động cơ không đồng bộ ba pha. Tác giả: Võ Như Tiến, Nguyễn Đức Quận
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 6(35)/2009. Trang: 55-60. Năm 2009.
(Jun 28 2015 10:40PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Image Processing Based Controller for a Three Degrees of Freedom Robotic Arm. Authors: Nguyễn Văn Nam; Huỳnh Bá Tấn; Nguyễn Đức Quận. IPublisher: IEEE Xplore. No: 978-1-7281-8658-0. Pages: 146-154. Year 2021. (Jul 9 2021 4:47PM)
[2]Article: High-speed sensorless control of a synchronous reluctance motors based on an Extended Kalman Filter. Authors: Nguyen Duc Quan, Loron Luc, Dakhouche Kada. Power Electronics and Applications (EPE'15 ECCE-Europe), European Conference on IEEE
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: 17th. Pages: 1-10. Year 2015.
(Nov 16 2015 1:42PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn