Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,758

 Mô hình hóa, mô phỏng và điều khiển động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Quận
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 11(96).2015 Quyển 2;Từ->đến trang: 146-150;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày một phương pháp tiếp cân mới để điều khiển động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao. Sau khi mô hình hóa, xác định các thông số và mô phỏng động cơ, chúng tôi đề xuất một chiến lược điều khiển tối ưu nhằm đảm bảo tạo ra mô men tối đa, đặc biệt là ở vùng suy giảm từ thông. Trong phương pháp này, véc tơ dòng điện đươc điều khiển trực tiếp. Ở vùng tốc độ thấp (vùng mô men không đổi), sử dụng chiến lược điều khiển tối ưu mômen/dòng điện (M/I), ở vùng tốc độ cao (vùng suy giảm từ thông), sử dụng chiến lược điều khiển tối ưu mômen/từ thông (M/Ψ). Hệ thống truyền động hoạt động trong phạm vi giới hạn điệp áp và giới hạn dòng điện của động cơ. Các kết quả mô phỏng và thực nghiệm đã được thực hiện trên động cơ đồng bộ từ trở tại Phòng thí nghiệm IREENA (Institut de Recherche en Energie Electrique de Nantes Atlantique), Đại học Nantes.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
In this paper, a new approach to control of high speed synchronous reluctance motor is presented. After modeling, identification of parameters and simulation, we propose an optimal control strategy that ensures the production of maximum torque, especially in over the field-weakening region. In this method, the current vector is controlled directly. The Maximum Torque Per Amper (MTPA) operation in below the base speed (constant torque region) and Maximum Torque Per Weber (MTPW) operation in above the base speed (field-weakening region). The drive operates within the voltage and current limits of the motor. The simulation and experimental results has been verified with a prototype synchronous reluctance motor at IREENA Laboratory (Institut de Recherche en Energie Electrique de Nantes Atlantique), the University of Nantes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn