Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,316

 Ứng dụng truyền thông công nghiệp bằng tín hiệu cáp quang trong điều khiển trạm cấp nước khu du lịch Bà Nà
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: KS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Đức Quận
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531; Số: 11(108).2016, Quyển 2;Từ->đến trang: 116 - 122;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tự động hóa trong điều khiển công nghiệp hiện nay là rất cần thiết, giúp đơn giản hóa công việc, tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu chi phí về nhân công lao động. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng truyền thông công nghiệp trong điều khiển tự động giúp đơn giản hóa trong quá trình lập trình điều khiển. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày một thiết kế với ứng dụng mạng truyền thông công nghiệp Ethernet, Profibus-DP để điều khiển trạm cấp nước cho khu du lịch Bà Nà, đường truyền tín hiệu giữa các trạm với nhau sử dụng đường truyền cáp quang thay cho cáp kim loại. Tại đỉnh núi chúng tôi đặt một trạm trung tâm để giám sát và điều khiển hoạt động của toàn hệ thống. Hệ thống thiết kế đã được thẩm định đạt yêu cầu cao, từ bản thiết kế này có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như giám sát điều khiển hệ thống đèn giao thông, điều khiển giám sát hệ thống bơm thoát nước cho các thành phố trong mùa mưa...
ABSTRACT
Automation, which plays a crucial role in current industrial control, helps to simplify tasks, increase production efficiency and reduce labour costs. The strong development of industrial communications networks in automatic control brings simplifications to control programming processes. In this article, we present a proposed design on the application of industrial communications networks including Ethernet, Profibus-DP to control Ba Na tourist area ’s water supply station via optical fibre transmission lines instead of metal cables for transmitting signals among stations. At the top of the mountain we have placed a central station that monitors and controls the operation of the whole system. The designed system has been subject to appraisal and proved to highly satisfy all technical requirements. This design can be applied in many other activities such as monitoring traffic light systems, controlling and supervising pumping drainage systems for cities in the rainy season,…
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn