Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,580,363

 Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng điều khiển không cảm biến động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Đức Quận, TS. Hoàng Dũng và TS. Nguyễn Anh Duy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531; Số: 11(120);Từ->đến trang: 100 - 104 (Quyển 2);Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp điều khiển không cảm biến động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao. Phần đầu của bài báo sẽ trình bày vắn tắt mô hình của động cơ đồng bộ từ trở trong không gian trạng thái và các phương pháp điều khiển không sử dụng cảm biến tốc độ. Sau đó chúng tôi áp dụng bộ lọc Kalman mở rộng để ước lượng vị trí và tốc độ của động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao. Các phương trình của bộ lọc Kalman mở rộng được xây dựng trên hệ tọa độ từ thông rô to đồng bộ, do đó có thể dễ dàng áp dụng đối với động cơ đồng bộ từ trở. Điều khiển động cơ tốc độ cao thường yêu cầu thời gian lấy mẫu là rất ngắn. Vì vậy với bộ lọc Kalman mở rộng truyền thống thì yêu cầu một khối lượng tính toán lớn. Để giảm khối lượng tính toán, chúng tôi đề xuất một bộ lọc Kalman mở rộng dựa trên mô hình ngược của động cơ, nhằm giảm tối thiểu các biến trạng thái ước lượng.
ABSTRACT
This paper presents a method for sensorless control of Synchronous Reluctance Motors (SynRM). The first part of the paper will briefly present a model of synchronous reluctance motors in the state space and methods for sensorless control. Then an Extended Kalman Filter (EKF) will be applied to estimation of the position and speed of high speed synchronous reluctance motors. The equations for extended Kalman filter are built in a rotor flux oriented synchronous coordinate, so it can easily be used for synchronous reluctance motors. Control of high-speed motors usually requires very short sampling periods. Therefore a classical Extended Kalman Filter (EKF) would require an excessive computational burden. To reduce this heavy computational load, an EKF based on an inverse model is proposed to reduce the number of estimated state variables.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn