Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,579,653

 Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng điều khiển không cảm biến tốc độ động cơ bước
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Đức Quận, ThS. Nguyễn Văn Nam
Nơi đăng: National Scientific Conference on Applying new Technology in Green Building (ATiGB 2019); Số: 5;Từ->đến trang: 367-378;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn