Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,733

 Nghiên cứu, phục chế bộ thực hành điện cơ crow phục vụ công tác đào tạo
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort
Chủ nhiệm:  Võ Thị Minh; Thành viên:  Nguyễn Đức Quận
Số: T2010-06-16 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn