Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,417

 Nghiên cứu, xây dựng các bài tập thí nghiệm truyền động động cơ điều khiển số dùng DSP1102 phục vụ công tác đào tạo
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đức Quận
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: T2010-06-13 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn