Nguyễn Thị Thu Ngân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,268,455

 
Mục này được 33557 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Ngân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  29/09/1989
Nơi sinh: Quế Cường - Quế Sơn - Quảng Nam
Quê quán Quế Cường - Quế Sơn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính doanh nghiệp; Tại: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kế toán - Tin học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: k6/5/18 Chế Lan Viên, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363667113; Mobile: 0905 603 504
Email: ngannt1207@cit.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Tháng 12/2012 - 12/2013 là Giảng viên tập sự tại Bộ môn Kế toán - Tin học, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, trường CĐ Công nghệ Thông tin.
- Tháng 12/2014 - 09/2018: giảng dạy tại Bộ môn Kế toán - Tin học, Khoa HTTTKT, Trường CĐ CNTT
- Tháng 10/2018- nay: kiêm nhiệm công tác hành chính tại Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền hoạt động kinh doanh quá khứ đến việc dự báo dòng tiền trong tương lai của các DN niêm yết trên TTCK Việt Nam . Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Ngân. Mã số: T2018-07-12. Năm: 2018. (Nov 13 2019 4:20PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Ngân. Thành viên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Mã số: T2014-07-09. Năm: 2014. (Jan 12 2015 2:49PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khả năng dự báo dòng tiền HĐKD tương lai: Trường hợp các doanh nghiệp ngành dược phẩm, y tế niêm yết trên TTCK Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ngân. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia - CITA 2018. Số: ISSN. Trang: 261-267. Năm 2018. (Nov 13 2019 4:32PM)
[2]Bài báo: Vai trò của CNTT và thực trạng ứng dụng CNTT trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp hiện nay. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ngân. Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường CĐ CNTT. Số: 01. Trang: 43-49. Năm 2016. (Jun 28 2016 9:29PM)
[3]Bài báo: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tác giả: Nguyễn Linh Giang, Nguyễn Thị Thu Ngân. Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường CĐ CNTT. Số: 01. Trang: 18-24. Năm 2016. (Jun 28 2016 9:35PM)
[4]Bài báo: Quan điểm chiến lược đại dương xanh - Cách thức vươn tới thành công của doanh nghiệp. Tác giả: Đặng Thị Thanh Minh, Nguyễn Thị Thu Ngân. Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường CĐ CNTT. Số: 01. Trang: 38-42. Năm 2016. (Jun 28 2016 9:38PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu NgânNguyễn Thị Thanh Nhàn
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Hội thảo Khoa học Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực (CITA) – Lần thứ 3
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 3. Trang: Từ trang 126 đến trang 129. Năm 2014.
(Jun 16 2015 9:49AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Bài giảng học phần Thuế Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: ThS. Huỳnh Thị Kim Hà, ThS. Nguyễn Linh Giang, Nguyễn Thị Thu Ngân. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2015.(Jun 16 2015 9:55AM)
[2]Bài giảng học phần Nguyên lý kế toán Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Linh Giang, ThS. Lê Hà Như Thảo, Trương Hoàng Tú Nhi, Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Hương Mai. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2012.(Jun 16 2015 9:53AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thông tin – ĐHĐN vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014. Số: 200/QĐ-KT. Năm: 2014.
[2] Giấy khen của Đoàn TN ĐHĐH vì đã có thành tích trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Số: 137/QĐ/ĐHĐN-ĐTN. Năm: 2015.
[3] Giấy khen của Đoàn trường CĐ CNTT vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-2015. Số: 130-QĐKT/ĐTN. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán du lịch-dịch vụ-xây lắp
Ngành: Kế toán
 2015 Cao đẳng  Trường CĐ CNTT
[2]Thuế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Cao đẳng  Trường CĐ Công nghệ Thông tin
[3]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 2013 Cao đẳng  Trường CĐ Công nghệ Thông tin
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn