Ngô Thị Hiền Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22792 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Thị Hiền Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/10/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hưng Lợi - Hưng Nguyên - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Anhh chuyên ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng,131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.699.693; Mobile: 
Email: nthtrang@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Đào tạo:
2005-2009: Học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
2011-2013: Thạc sĩ
2017: Postgraduate Diploma in Applied Linguistics - SEAMEO RELC Singapore
Công tác:
Từ 01/09/2009 đến nay: Giảng viên khoa Tiếng Anh Chuyên ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Ẩn dụ ý niệm của các giác quan và việc vận dụng vào dạy học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ.. Chủ nhiệm: Trần Thị Thùy Oanh. Thành viên: Trần Quang Hải, Ngô Thị Hiền Trang, Nguyễn Trần Uyên Nhi, Tăng Thị Hà Vân, Lê Minh Hiệp. Mã số: B.2018 - DNA - 03. Năm: 2020. (Jul 5 2020 10:32PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Sử dụng sơ đồ tư duy trong phát triển kỹ năng thực hành tiếng cho sinh viên chuyên ngữ Khoa tiếng Anh - trường Đại học học Ngoại ngữ. Chủ nhiệm: Th.S. Ngô Thị Hiền Trang. Mã số: B2017- ĐN05-10. Năm: 2020. (Feb 12 2020 11:33AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: KHẢO SÁT VIỆC DẠY VÀ HỌC BIÊN PHIÊN DỊCH VIỆT-ANH ĐỘNG TỪ GHÉP CHỈ HÀNH ĐỘNG CHO SINH VIÊN NĂM BA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Th.S. Ngô Thị Hiền Trang. Mã số: T2014-05-08. Năm: 2014. (Dec 14 2014 3:41PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG TRANH ẢNH TRONG GIẢNG DẠY MÔN NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Chủ nhiệm: Th.S. Ngô Thị Hiền Trang. Mã số: T2012-05-04. Năm: 2012. (Jun 12 2013 9:31AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng sơ đồ tư duy trong kỹ năng nghe hiểu tại Khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phan Văn Hòa, Ngô Thị Hiền Trang. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 5B (298). Trang: 78-84. Năm 2020. (Jul 5 2020 10:09PM)
[2]Bài báo: Thực trạng sử dụng sơ đồ tư duy trong phát triển kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên chuyên ngữ Khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Ngô Thị Hiền Trang. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự. Số: 22 (11). Trang: 70-78. Năm 2019. (Jul 5 2020 10:06PM)
[3]Bài báo: Chiến lược xin lỗi và cách hồi đáp trong tiếng Anh xét trên bình diện giới. Tác giả: Ngô Thị Hiền TrangLưu Qúy Khương. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11 (253). Trang: 24-28. Năm 2016. (Jun 4 2018 9:45AM)
[4]Bài báo: Khảo sát đặc trưng ngôn ngữ của các động từ ghép gồm hai động từ đơn giản chỉ hành động trong tiếng Việt và tương đương trong tiếng Anh. Tác giả: Ngô Thị Hiền Trang, Lưu Qúy Khương. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11(241). Trang: 19-23. Năm 2015. (Jun 4 2018 9:50AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Grammatical and Lexical Cohesion: Their Contribution to Rhetorical Effect of Barack Obama’s Presidential Inaugural Address. Authors: NTH Trang. Social Science and Humanities Journal. No: 3 (6). Pages: 1299-1305. Year 2019. (Sep 10 2019 3:47PM)
[2]Article: The Use of Pictures in English Speaking Classes for Pupils at DANANG Primary Schools: Reality and Solutions. Authors: Ngo Thi Hien Trang. The Asian EFL Journal, indexed in SCOPUS. No: 20 (5). Pages: 312-317. Year 2018. (Jun 4 2018 9:37AM)
[3]Article: A Review on Grammar Teaching of English Textbook Entitled “Skillful: Listening and Speaking, Student’s Book Pack 2” By David Bohlke and Robyn Lockwood. Authors: NTH Trang, LQ Khuong. Social Science and Humanities Journal. No: 2 (12). Pages: 764-775. Year 2018. (Sep 10 2019 3:44PM)
[4]Article: Why and How University Students Apologize to Their Lecturers: The Case of University of Foreign Language Studies, Vietnam. Authors: Ngo Thi Hien Trang. Journal of Nusantara Studies (JONUS), indexed in WoS. No: 2 (2). Pages: 79-87. Year 2017. (Jun 4 2018 9:56AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Nhì giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc" năm học 2017 - 2018

 Xã hội nhân văn

 2019

 927/QĐ-ĐHNN

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

[2] Giải Khuyến khích Giải thưởng “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

 Giáo dục

 2009

 9008/QĐ/BGD&ĐT

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

losartankalium krka bivirkninger go losartan
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[3] Giải Nhất "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC"

 Giáo dục

 2009

 99/ ĐHNN-KH

 Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
  
 Khen thưởng
[1] Giải Khuyến khích "OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LEENIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH" lần thứ IV. Năm: 2006.
[2] Giải Khuyến khích Hội thi "KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH". Số: 66-QĐ/ĐU. Năm: 2007.
[3] Khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên. Số: 146/KT. Năm: 2008.
[4] Khen thưởng vì kết quả tốt nghiệp loại Giỏi khóa học 2005 - 2009. Số: 126/QĐ-KT. Năm: 2009.
[5] Giải khuyến khích giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học. Số: 9008/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2009.
[6] Khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên. Năm: 2012.
[7] Giấy khen Hiệu trưởng vì thành tích xuất sắc trong giảng dạy. Năm: 2016.
[8] Chiến sĩ thi đua. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN, ngày 22/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN. Năm: 2016-2017.
[9] Học bổng chính phủ Singapore. Năm: 2017.
[10] Chiến sĩ thi đua. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN, ngày 07/9/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Năm: 2017-2018.
[11] Khen thưởng công bố khoa học trên tạp chí nước ngoài. Năm: 2018.
[12] Khen thưởng công bố khoa học trên tạp chí SCOPUS. Năm: 2019.
[13] Khen thưởng công bố khoa học trên tạp chí WOS. Năm: 2019.
  
 Thông tin khác
  Presentation: Apology Strategies of Students of University of Foreign Language Studies to Their Lecturers, International Postgraduate Conference on Research in Education, 2017
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn