Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ BỘ THU NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DẠNG ĐỘNG GIA NHIỆT NƯỚC NÓNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Ngô Phi Mạnh*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 9, 2019;Từ->đến trang: 18;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vị trí của mặt trời thay đổi liên tục theo giờ trong ngày, và theo mùa trong năm. Do đó, để tận dụng được tối đa năng lượng bức xạ mặt trời, các bề mặt bộ thu gia nhiệt nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời phải luôn được hướng theo vị trí của mặt trời. Trong nghiên cứu này, 1 mô hình thiết bị bộ thu năng lượng mặt trời gia nhiệt nước nóng dạng động, kiểu tấm phẳng đã được thiết kế và chế tạo. Nhờ cơ cấu vít nâng, xilanh điện và bộ cảm biến quang học, mà bộ thu có thể hoạt động ở 2 chế độ: xoay 1 hướng (theo hướng Bắc Nam) và xoay theo 2 hướng (Bắc-Nam và Đông-Tây). Nhiều thí nghiệm đã được tiến hành với bộ thu ở 2 chế độ trên với điều kiện bức xạ tại Đà Nẵng. Từ đó, hiệu quả hoạt động của bộ thu được đánh giá thông qua các thông số, như: Nhiệt độ nước ra khỏi bộ thu, độ gia nhiệt nước, sản lượng nhiệt và hiệu suất chuyển hóa năng lượng bộ thu.
ABSTRACT
The sun has both an oscillation in the east-west direction and an annual north-south oscillation. Therefore, in order to maximally absorb the thermal radiation from the sun, the absorber surface of water collectors must be able to track the sun’s position in the sky. In this study, an experimental model of flat- water solar collector is designed and built. This model can operate at seasonal and full - tracking modes. Then, numerous experiments have been carried out at two working modes under the solar irradiation conditions in Danang city. From these experiments, the performance of the current experimental model is investigated via some typical properties, such as: the outlet water temperature, water temperature differences between inlet and outlet, heating capacity in a day, and solar energy conversion efficiency of the collector.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn