Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề Sấy
Ngành: Nhiệt
 2018 Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt lạnh  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
[2]Kỹ Thuật Sấy
Ngành: Nhiệt
 2018 Sinh viên chuyên ngành KT Nhiệt, Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh, ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
[3]Anh văn chuyên ngành
Ngành: Nhiệt
 2018 Sinh viên năm 3, chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật Nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2011 Sinh viên năm 2 thuộc trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn