Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ thu năng lượng mặt trời gia nhiệt nước nóng xoay liêntục theo vị trí mặt trời nhờ bộ điều khiển quang học (A full – tracking solar water collector)
Chủ nhiệm:  ThS. Ngô Phi Mạnh; Thành viên:  Phạm Vương Chí Đạt, Trương Thị Mỹ Duyên, Phan Văn Hoàng Lộc, Lê Văn Nhân HiếuDanang city.
Số: T2019-02-53 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Mô hình được thực nghiệm với điều kiện bức xạ tại Đà Nẵng, vào những ngày gần nhau trong
hai tháng 4 và 5 năm 2019, ở 2 chế độ xoay 1 hướng và 2 hướng. Từ những phân tích kết quả thí
nghiệm của bộ thu ở 2 chế độ, nhóm nghiên cứu rút ra những kết luận chính sau. Thứ nhất, độ gia
nhiệt nước nóng của bộ thu xoay 2 hướng cao hơn so với bộ thu xoay 1 hướng. Đồng thời, thời
gian để bộ thu xoay 2 hướng đạt được độ gia nhiệt cực đại và nhiệt độ nước nóng cực đại ngắn
hơn so với chế độ xoay 1 hướng. Thứ hai, với cùng lượng nước trong bình chứa 88 kg, nhiệt độ
nước nóng trung bình trong bình vào cuối ngày của bộ thu xoay 2 hướng cao hơn so với xoay 1
hướng (0.3oC giữa ngày 24/4 và 25/4; 9,7 oC giữa 16/5 và 20/5). Tương tự, sản lượng nhiệt của bộ

thu xoay 2 hướng cũng cao hơn (0.3 MJ giữa ngày 24/4 và 25/4; 1,9 MJ giữa 16/5 và 20/5). Cuối
cùng, hiệu suất chuyển hóa năng lượng của bộ thu ở chế độ xoay 2 hướng cao hơn với bộ thu xoay
1 hướng, từ 3,9% đến 7,9%. Thứ ba, Tùy vào điều kiện bức xạ, hiệu quả hoạt động của bộ thu sẽ
khác nhau. Nhiệt độ nước nóng cao nhất ra khỏi bộ thu là 100,3 oC (vào giữa trưa). Vào cuối ngày bộ thu sản xuất được 86-88 lít nước nóng có nhiệt độ dao động từ 60-70 oC, có khả năng cung cấp
153 – 239 L nước nóng tron ở 50oC nhu cầu cho 1 hộ gia đình gồm 4 người trong ngày. Sản lượng nhiệt dao động từ 11,2 đến 13,1 MJ/ngày. Giúp tiết kiệm điện năng tương đương sử dụng để gia nhiệt nước nóng từ 3,1 -3,6 kWh/ngày.Danang city.
Mô hình thiết bị gồm 1 bộ thu phẳng (8 ống đồng cánh nhôm), một bình chứa nước nóng
dung tích 90 lít, một cơ cấu xoay và mạch điểu khiển, một bản nhận tính hiệu nước (vào và ra
khỏi bộ thu, nhiệt độ nước nóng trung bình trong bình chứa). Thiết bị đã hoạt động hiệu quả đúng
với thiết kế với điều kiện bức xạ mặt trời tại Đà Nẵng. Sản phẩm có thể ứng dụng để cung cấp nhu
cầu nước nóng cho 1 gia đình “hạt nhân” (4 người) tại TP Đà Nẵng.Danang city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn