Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thiết kế thiết bị chưng cất tinh dầu thiên nhiên
Chủ nhiệm:  ThS. Mã Phước Hoàng; Thành viên:  ThS. Ngô Phi Mạnh
Số: T2018-02-98 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Tinh dầu trầm hương là sản phẩm có giá trị kinh tế rất cao, được chiết xuất chủ yếu bằng phương pháp chưng cất từ gỗ trầm hương. Tuy nhiên, quá trình chưng cất tinh dầu trầm hương rất phức tạp và hiệu quả của quá trình chưng cất tinh dầu trầm hương phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong bài báo này, một mô hình thiết bị chưng cất tinh dầu kiểu ngập đã được thiết kế và chế tạo với năng suất 5 kg nguyên liệu/mẻ. Tiếp theo, những thí nghiệm được tiến hành trên mô hình này nhằm khảo sát 3 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình chưng cất tinh dầu trầm hương, đó là: Thời gian chưng cất, công suất nhiệt bộ đốt, và thời gian ngâm nguyên liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với thời gian chưng cất 30 giờ, nguyên liệu được ngâm 21 ngày và mức công suất nhiệt 3 kW, chưng cất được lượng dầu lớn nhất khoảng 4,5 mL/5 kg nguyên liệu.mẻ. Hiệu suất chưng cất đạt 0.09%.
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần tạo cơ sở khoa học cho các cơ sở chưng cất tinh dầu thiên nhiên nói chung, và tinh dầu trầm hương nói riêng tại Việt Nam có thể tham khảo. Những chế độ chưng cất tối ưu với nhiều loại tinh dầu thiên nhiên đã được thực hiện, như: Sả, quế, trầm hương. 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn