Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,596,589

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế lượng
Ngành: Kinh tế học
 1995 Sinh viên đại học hệ chính qui và tại chức  Đại học Kinh tế
[2]Thống kê Doanh nghiệp
Ngành: Kinh tế học
 1990 Sinh viên đại học hệ chính qui và tại chức
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Kinh tế
[3]Nguyên lý Thống kê
Ngành: Kinh tế học
 1990 Sinh viên đại học hệ chính qui và tại chức  Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn