Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,675,167

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Anh văn chuyên ngành
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Hệ thống sản xuất tự động (CIM)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên ngành Cơ điện tử  Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
[3]Thiết bị điều khiển khả lập trình và ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh Viên PFIEV  Đai học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
[4]Điều khiển Logic
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên ngành Cơ điện tử  Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
[5]Đồ án công nghệ CAD/CAM
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Đồ án thiết kế máy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển tự động
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2009 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]Đồ án hệ thống Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[9]Hệ thống Cơ điện tử 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên ngành Cơ điện tử  Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn