Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,164

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống sản xuất tự động (CIM)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên ngành Cơ điện tử  Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
[2]Thiết bị điều khiển khả lập trình và ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh Viên PFIEV  Đai học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
[3]Điều khiển Logic
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên ngành Cơ điện tử  Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
[4]Hệ thống Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên ngành Cơ điện tử  Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn