Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn ở Hội An, Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thị Hường, Trần Thị Bích Nhung
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 01;Từ->đến trang: 163-169;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn