Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên đại học ngành Việt Nam học  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[2]thanh toán quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 sinh viên đại học ngành Việt Nam học  trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Tài nguyên du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 sinh viên đại học  trường Đại học Sư phạm - Đại học ĐÀ Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn