Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Chợ Hội An thế kỷ XVI - XIX
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thị Hường*
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(93).2015;Từ->đến trang: 65;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cùng với quá trình tụ cư, sản xuất ngày càng phát triển và dưới sự tác động của nền kinh tế hàng hóa, chợ Hội An đã ra đời. Chợ ở vị trí ven sông và chịu sự quản lí của chính quyền địa phương. Hàng hóa ở chợ phong phú, đa dạng mang tính đại diện cho những đặc trưng của vùng đất từ hàng nông sản, may mặc đến dụng cụ lao động sản xuất hay đồ mỹ nghệ. Chợ Hội An trong quá trình tồn tại đã đóng vai trò trung gian nối liền khai thác với sản xuất, sản xuất với tiêu dùng, tạo nên bước đột phá quan trọng vào nền kinh tế tiểu nông khép kín. Hoạt động của chợ đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, góp phần đưa nền kinh tế hàng hóa không chỉ riêng Hội An mà cả Quảng Nam phát triển.
ABSTRACT
Hoi An market was established based on many factors: the concentration of population and developing production under the impact of commodity economy. The market is riverside and is managed by local authorities. Goods in market were abundant and diversified, from agricultural products, garments to production tools or crafts. Hoi An Market in its existence process has played an intermediary role linking exploitation with production and production with consumption, creating an important breakthrough in closed agricultural economy. Activities of the market has contributed to boosting agricultural production, industry, contributing to the development of economy of goods not only in Hoi An but also in Quang Nam.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn