Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Văn hóa với việc phát triển du lịch ở Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thị Hường; Hà Thị Hân
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo “Phát triển nhanh và bền vững kinh tế kĩ thuật ở miền Trung và Tây Nguyên”, Trường đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.; Số: 1;Từ->đến trang: 325-330;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn