Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển du lịch sinh thái Bà Nà, thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thị Hường, Nguyễn Mạnh Hồng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Phát triển du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia thành phố HCM
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 25-31;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn