Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát triển kĩ năng giao tiếp cho sinh viên Ngành Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Ngô Thị Hường; Thành viên:  0
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: T2013-03-20 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Kĩ năng giao tiếp là một trong những kĩ năng quan trọng và cần thiết cho sinh viên nói chung và sinh viên Ngành Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng nói riêng. Bên cạnh kiến thức chuyên ngành thì kĩ năng mềm phục vụ cho công việc sau khi ra trường là điều đòi hỏi mỗi sinh viên phải đáp ứng được để phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng và xu thế xã hội hiện nay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất ít sinh viên thỏa mãn được yêu cầu này. Kết quả khảo sát 243 sinh viên Ngành Việt Nam học đã chỉ ra được thực trạng hạn chế về nhu cầu và kĩ năng giao tiếp của sinh viên. Sự hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Phát triển kĩ năng mềm, đặc biệt kĩ năng giao tiếp cho sinh viên là một công việc cấp thiết không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực, rèn luyện của chính bản thân các em mà còn cần có sự tham gia của nhiều đối tượng, từ nhiều phía khác nhau.

walgreens prints coupons open free printable coupons

- Báo cáo toàn văn
- Đĩa mềm
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn