Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phân tích nhanh thủy ngân (II) trong mẫu nước bằng cảm biến màu dựa trên đặc tính cộng hưởng plasmon bề mặt của hạt nano bạc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bá Trung*, Phạm Thị Hà
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Conference proceeding of the 4th analytica Vietnam Conference 2015; Số: Analytica Vietnam Conference 2015;Từ->đến trang: 19-25;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Mercury is one of the most dangerous metal ions for environment and has most commonly toxic risks for human health due to its accumulation in food chains. Therefore, it is critical to detect Hg2+ in both environmental and biological samples under aqueous conditions with high sensitivity and selectivity. In this research, colorimetric sensor was developed for the selective recognition and monitoring of mercuric ions in colorless aqueous samples based on the reaction between silver nanoparticles (AgNPs) and mercury (II) ions. In the presence of Hg2+, there is a blue-shift of surface plasmon band of AgNP due to the alteration of particle size, accompanying with the color change from yellow brown to colorless. The limit of detection (LOD) for Hg2+ ion of synthesized AgNP was 10 ppb. The proposed method can be used the determination of Hg2+ ions in various aqueous samples.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn