Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nguyenbatrung' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,921,562

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cảm biến sinh học và hoá học
Ngành: Hoá học
 2012 Cao học  Trường Đại học Sư phạm
[2]Enzyme
Ngành: Hoá học
 2011 Cao học Hóa hữu cơ  Trường Đại học Sư phạm
[3]Xử lý số liệu và Quy hoạch thực nghiệm
Ngành: Hoá học
 2011 Cử nhân & Cao học ngành Hóa học  
[4]Hóa Sinh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Cử nhân Hóa học, Bác sĩ đa khoa  Trường Đại học Sư phạm (2011), Khoa Y Dược (2017)
[5]Tiếng Anh chuyên ngành
Ngành: Hoá học
 2011 Sinh viên ngành Hoá  Trường Đại học Sư phạm
[6]Tin học ứng dụng trong nghiên cứu hoá học
Ngành: Hoá học
 2005 Sinh viên ngành Hoá  Trường Đại học Sư phạm
[7]Hoá học Đại Cương
Ngành: Hoá học
 2001 Sinh viên Khoa Hoá và các ngành Khoa học tự nhiên và Kĩ thuật  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm
[8]Hóa lý
Ngành: Hoá học
 1999 Sinh viên ngành Hoá, Môi trường  Trường Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn