Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Độc chất
Ngành: Dược học
 2019 Dược học  Khoa Y Dược, ĐHĐN
[2]Phân tích & Kiểm nghiệm thuốc
Ngành: Dược học
 2017 Dược học  Khoa Y Dược, ĐHĐN
[3]Cảm biến sinh học và hoá học
Ngành: Hoá học
 2012 Cao học  Trường Đại học Sư phạm
[4]Enzyme
Ngành: Hoá học
 2011 Cao học Hóa hữu cơ  Trường Đại học Sư phạm
[5]Xử lý số liệu và Quy hoạch thực nghiệm
Ngành: Hoá học
 2011 Cử nhân & Cao học ngành Hóa học  
[6]Hóa Sinh
Ngành: Y học
 2011 Hoá học, Y Khoa, Dược học  Khoa Y Dược
[7]Tiếng Anh chuyên ngành
Ngành: Hoá học
 2011 Sinh viên ngành Hoá  Trường Đại học Sư phạm
[8]Hoá học Đại Cương-Vô cơ
Ngành: Dược học
 2011 Hóa học, Dược học, Y Khoa  Khoa Y Dược, ĐHĐN
[9]Hóa lý dược
Ngành: Dược học
 1999 Sinh viên ngành Hoá, Dược  Khoa Y Dược, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn