Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cố định hạt nano vàng trên nền PDMS ứng dụng để phát triển cảm biến sinh học trên cơ sở hiệu ứng quang phổ plasmon bề mặt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Ba Trung, et al
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Japanese Journal applied physic, JJAP
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 51 - 037001;Từ->đến trang: doi:10.1143/JJAP.51.037001;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn