Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Multi-Chamber PCR Device for Accurate Clinical Diagnosis With Liquid introduction Utilizing PPDMS Gas Permeability
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: N.B. Trung, E. Tamiya and Y. Takamura
Nơi đăng: 22nd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2009)
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: Sapporo, Japan;Từ->đến trang: xxx;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn