Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu phân tích dna bằng kĩ thuật pcr kết hợp với phép đo điện hoá
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bá Trung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 1 (62);Từ->đến trang: 132 - 136;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, Polymerase chain reaction (PCR) được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu về di truyền, phân tích pháp y, chuẩn đoán bệnh… Sản phẩm PCR thông thường được phân tích bằng kĩ thuật điện di phức tạp, đắt tiền và tiêu tốn nhiều thời gian. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một phương pháp điện hoá đơn giản, sử dụng Hoechts 33258, một chất có hoạt tính điện hoá và có khả năng khuếch tán vào cấu trúc xoắn kép của DNA, làm chất chỉ thị điện hoá để xác định sự có mặt của sản phẩm PCR bằng phương pháp đo Linear Sweep Voltametry (LSV) trên hệ 3 điện cực DEP chip. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả khuếch đại gen Beta Actin trong human DNA có thể được xác định hoàn toàn chính xác. So với phương pháp điện di, phương pháp được lập dựng trong bài báo này nhanh, chính xác và rẻ tiền hơn rất nhiều. Sự thành công của phương pháp này mở ra hướng ứng dụng trong phân tích y sinh, nghiên cứu sinh học phân tử và kiểm định thực phẩm …
ABSTRACT
In recent years, Polymerase chain reaction (PCR) has been extensively used in genetic study, forensic science, and medical diagnosis… The PCR amplification product is normally analyzed by gel electrophoresis in agarose or polyacrylamide matrix, which is a time consuming, expensive, and complicated method. In this work, an electrochemical method is proposed for the PCR amplification detection using Hoechts 33258, an electro-active and dsDNA intercalating dye, as an electrochemical indicator for qualitative analysis of DNA amplification in combination with Linear Sweep Voltammetry (LSV) on a three electrode DEP (Disposable electrochemical printed) chip. The result shows that the amplification of Beta Actin gene from human template DNA can be detected in a short time. Compare to gel electrophoresis, this method is much cheaper and time saving with high accuracy and sensitivity. The success of this method is hopefully opened the door to medical analysis, biomolecule study, and food security applications.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn