Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phương pháp phân tích gene mục tiêu bằng kĩ thuật khuếch đại phân tử LAMP kết hợp với phép đo tín hiệu điện hoá để xác định thịt bò

Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Nguyen Ba Trung, Eichi Tamiya
Nơi đăng: TẠP CHÍ HOÁ HỌC; Số: 6ABC 51;Từ->đến trang: 532 - 535;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
In recent years, along with PCR technique, LAMP has been extensively used in genetic study, forensic science, and medical diagnosis… The LAMP product is normally analyzed by gel electrophoresis in agarose or polyacrylamide matrix, which is a time-consuming, expensive, and complicated method. In this work, an electrochemical method is proposed for the detection of LAMP product using Hoechts 33258, an electro-active and double strand DNA intercalating dye, as an electrochemical indicator for Linear Sweep Voltammetry (LSV) with three electrode DEP (Disposable electrochemical printed) chip. The result shows that the amplification product of target gene specific to beef was successfully detected in a short time. Comparing to gel electrophoresis, this method is much cheaper and more time-saving with high accuracy and sensitivity. The success of this method is hopefully opened the door to medical analysis, biomolecule study, and food security applications
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn