Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác lưỡng chức axit – bazơ K, Mg, Zn, La/ g-Al­2O3 – SO42- mao quản trung bình làm xúc tác cho phản ứng ester hoá chéo triglyxerit bằng ancol
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Như Mai, Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung, Giang Thị Phương Ly
Nơi đăng: Tạp chí Hoá học; Số: 51 (6);Từ->đến trang: 744 - 750;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn