Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu phân tích hàm lượng Cd trong một số mẫu thực phẩm
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Bá Trung
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: T02-16-32 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên



© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn