Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giấy khen Công đoàn ĐHĐN năm 2013. Năm: 2013.
[2] Chiến sĩ thi đua năm 2014. Năm: 2014.
[3] Giấy khen Công đoàn ĐHĐN năm 2014. Năm: 2014.
[4] Chiến sĩ thi đua năm 2017. Năm: 2017.
[5] Giấy khen Công đoàn ĐHĐN năm 2017. Năm: 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua năm 2018. Năm: 2018.
[7] Chiến sĩ thi đua năm 2019. Năm: 2019.
[8] Bằng khen Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT 2019. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn