Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nguyenducsy' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,660,729

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nguyên nhân và giải pháp hạn chế lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa. Tác giả: Nguyễn Đức Sỹ, Nguyễn Văn Long. Tạp chí khoa học công nghệ GTVT. Số: ISSN: 1859-4263. Trang: 63-66. Năm 2015. (Dec 27 2015 9:53AM)
[2]Bài báo: Optimization of parameters affecting sustian of base the talus for sustainable development. Tác giả: Nguyễn Đức Sỹ, Lê Văn Chung. Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: ISAT 13. Trang: 147-150. Năm 2014. (Dec 27 2015 10:05AM)
[3]Bài báo: Tăng tuổi thọ khai thác của đường ô tô bằng phương pháp gia cường lưới địa kỹ thuật trong mặt đường bê tông nhựa
.
Tác giả: Nguyễn Đức Sỹ, Nguyễn Văn Long. Nhà xuất bản xây dựng. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 315-319. Năm 2013.
(Nov 11 2013 9:26PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng vật liệu gia cố Roadcem mới trong xây dựng đường ô tô. Tác giả: Nguyễn Đức Sỹ, Châu Trường Linh. Tạp chí Giao thông Vận tải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 11/2012. Trang: 47-49. Năm 2012.
(Jun 22 2013 4:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The study of influence of mineral structure on stability and flow of asphalt concrete . Authors: Nguyễn Đức Sỹ, Nguyễn Văn Long. Liên Bang Nga. No: ISSN 2312-3702. Pages: 25-30. Year 2017. (Aug 24 2018 10:03PM)
[2]Article: Evaluation of steel fibers reinforced concrete in cement concrete pavement for rural roads . Authors: Nguyễn Đức Sỹ, Nguyễn Văn Long. Liên Bang Nga. No: ISSN 2312-3702. Pages: 35-39. Year 2017. (Aug 24 2018 10:07PM)
[3]Article: (ISI) The Study of Operating Capacity of Asphalt Concrete Modified with an Additive Wetfix Be. Authors: Nguyễn Đức Sỹ, Podolsky Vl. P., Nguyễn Văn Long, Nguyễn Khắc Hảo. Liên Bang Nga. No: ISSN 2075-0881. Pages: 75-83. Year 2016. (Dec 27 2015 10:09AM)
[4]Article: On the Possibility of the Expansion of a Road Construction Resource by the Soil Stabilization and Consolidation. Authors: Podolsky Vl. P., Nguyen Van Long, Nguyen Duc Sy. Liên Bang Nga
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ISSN: 2072-0041. Pages: 102-111. Year 2014.
(Nov 13 2014 9:19PM)
[5]Article: The study of deformation stability asphalt concrete at high temperature in Vietnam . Authors: Podolsky V.L., Nguyễn Đức Sỹ, Nguyễn Văn Long. Liên Bang Nga. No: M-2013. Pages: 186-193. Year 2013. (Nov 11 2013 9:35PM)
[6]Article: The need of inclusion tests of asphalt at a temperature of 60°C in the regulations. Authors: Padolsky V.P., Nguyễn Đức Sỹ, Nguyễn Văn Long. Liên Bang Nga
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: ISSN 1993-8543. Pages: 22-25. Year 2013.
(Feb 12 2014 8:27PM)
[7]Article: Повышение устойчивости насыпи земляного полотна, укрепленной коплексными добавками . Authors: Нгуен Дык Ши (Nguyen Duc Sy). Liên Bang Nga. No: 1. Pages: 117-121. Year 2012. (Sep 4 2012 7:37PM)
[8]Article: The Study of Temperature Mode Asphalt Concrete Surface of Automobile Roads in Vietnam. Authors: Podolsky Vl. P., Nguyen Van Long, Nguyen Duc Sy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Liên Bang Nga. No: 4 (28). Pages: 78-84. Year 2012. (Dec 14 2012 9:39AM)
[9]Article: Unconventional methods repair subgrade of road . Authors: Нгуен Дык Ши (Nguyen Duc Sy). Liên Bang Nga
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: Новые дороги России. Pages: 240-247. Year 2011.
(Sep 4 2012 8:01PM)
[10]Article: Influence of changes natural conditions to highway status of Vietnam. Authors: Нгуен Дык Ши (Nguyen Duc Sy)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Liên Bang Nga
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 7. Pages: 622-626. Year 2011.
(Sep 4 2012 7:31PM)
[11]Article: Очистка загрязненных нефтепродуктами сточных вод стекающих с поверхности транспортных сооружений . Authors: Нгуен Дык Ши (Nguyen Duc Sy). Liên Bang Nga. No: 4. Pages: 160-166. Year 2011. (Sep 4 2012 7:34PM)
[12]Article: The effect of waterlogged soil during monsoon rains on the state highways . Authors: Nguyen Duc Sy, Tran Van Du, Nguyen Phuong Ngoc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Liên Bang Nga. No: 2. Pages: 187-191. Year 2011. (Sep 4 2012 8:06PM)
[13]Article: Double layer kautono-concrete extramural elements as an alternative prepossessed concrete extramural elements for operation in harsh environments . Authors: Nguyen Duc Sy, Nguyen Phan Duy. Liên Bang Nga
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: 1. Pages: 61-65. Year 2010.
(Sep 4 2012 8:07PM)
[14]Article: . Authors: Нгуен Дык Ши (Nguyen Duc Sy)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Liên Bang Nga. No: 13. Pages: 178-181. Year 2010. (Sep 4 2012 7:42PM)
[15]Article: Landslides on the main roads of North Vietnam . Authors: Нгуен Дык Ши (Nguyen Duc Sy). Liên Bang Nga
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 1. Pages: 170-173. Year 2010.
(Sep 4 2012 7:45PM)
[16]Presentations: The influence of precipitation on the strength and stability of the subgrade roads in North Vietnam. Authors: Нгуен Дык Ши (Nguyen Duc Sy). Liên Bang Nga
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 58-63. Year 2010.
(Sep 4 2012 7:56PM)
[17]Article: Problems and methods of... . Authors: Nguyen Duc Sy, Nguyen Phan Duy. Liên Bang Nga. No: 1. Pages: 83-88. Year 2010. (Sep 4 2012 8:09PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn