Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế ngành
Ngành: Kinh tế học
 2019 Sinh viên các ngành Kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị Sản xuất
Ngành: Khoa học quản lý
 2018 Sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Thiết kế Hệ thống Sản xuất
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp và các ngành Kỹ thuật liên quan  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Khởi tạo Doanh nghiệp
Ngành: Khoa học quản lý
 2018 Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin (khoa CNTT, PFIEV) và các ngành Kỹ thuật liên quan  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn