Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,260

 Một số khuyến cáo và công cụ xây dựng đề thi trắc nghiệm khách quan trực tuyến
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Bình
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Xây dựng và thí điểm triển khai bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ"; Số: 12/2015;Từ->đến trang: 178-184;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trắc nghiệm khách quan ngày càng được sử dụng rộng rãi trong ngành giáo dục để kiểm tra đánh giá thành tựu học tập của người học. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều phần mềm hỗ trợ thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan đã ra đời. Trong tham luận, chúng tôi trình bày khái niệm trắc nghiệm khách quan, các dạng câu hỏi, một số lưu ý khi soạn thảo câu hỏi. Ngoài ra, chúng tôi cũng chọn giới thiệu và phân tích ưu điểm cũng như hạn chế của một số phần mềm phổ thông nhất hiện nay. Chúng tôi hy vọng những thông tin trên có thể giúp đồng nghiệp soạn thảo một hiệu quả đề thi theo dạng trắc nghiệm khách quan và chọn được công cụ hỗ trợ phù hợp để soạn đề thi trực tuyến góp phần tăng cường việc ứng dụng công nghệ trong dạy học nói chung và kiểm tra đánh giá nói riêng.
ABSTRACT
Objective test more is widely used in education in order to evaluate learner’s achievements. Along with the development of information technology, many softwares supporting teachers in design objective question items were created. In the paper, we will present concept of objective test, types of question, and some recommendations for question designing. In addition, we also present advantages and limitations of some popular current softwares. We hope those informations can help colleagues effectively prepare a quiz and choose the appropriate tools to design an online test, which helps enhance technology introduction into teaching and assessing.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn