Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,737

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Stratégies d’apprentissage du vocabulaire et leur rapport avec les compétences linguistiques chez des étudiants vietnamiens apprenant le français langue étrangère. Tác giả: Nguyễn Hữu Bình. Revue japonaise de didactique du français. Số: Numéro spécial. Trang: 453-1 - 453-13. Năm 2018. (Jun 7 2019 9:34AM)
[2]Tham luận: Mô hình nghiên cứu chấp nhận ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc học ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Hữu Bình. Tuyển tập công trình Hội thảo khoa học quốc gia : Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập. Trang: 13-18. Năm 2017. (Feb 22 2019 4:03PM)
[3]Bài báo: Chuyển ngữ và kiểm định thang đo quan niệm học ngôn ngữ ở đối tượng người Việt học tiếng Pháp. Tác giả: Nguyễn Hữu Binh. Tap chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 11 (241). Trang: 52-55. Năm 2015. (Jan 4 2016 10:19AM)
[4]Tham luận: Khảo sát việc chấp nhận ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập của sinh viên học tiếng Pháp như là một ngoại ngữ . Tác giả: Nguyễn Hữu Bình. Intergrating ICT into designing and developing BA programs in TEFL
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 38-50. Năm 2015.
(Jan 4 2016 10:49AM)
[5]Tham luận: Một số khuyến cáo và công cụ xây dựng đề thi trắc nghiệm khách quan trực tuyến. Tác giả: Nguyễn Hữu Bình
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Xây dựng và thí điểm triển khai bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ". Trang: 178-184. Năm 2015. (Jan 4 2016 11:05AM)
[6]Bài báo: Chiến lược học tập ngôn ngữ của sinh viên Đại Học Đà Nẵng học tiếng Pháp như là ngoại ngữ. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Bình*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(81).2014. Trang: 36. Năm 2014. (Oct 29 2014 2:52PM)
[7]Bài báo: Khảo sát độ tin cậy của phiên bản tiếng Việt – bộ công cụ đo chiến lược học tập ngôn ngữ của Oxford trên đối tượng người Việt Nam học tiếng Pháp . Tác giả: Nguyễn Hữu Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 5. Trang: 21-28. Năm 2010.
(Feb 13 2012 3:28PM)
[8]Tham luận: Google documents – Một công cụ mới và hiệu quả để dạy và học ngoại ngữ . Tác giả: Nguyễn Hữu Bình
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học ĐHNN, Đà Nẵng. Trang: 4-8. Năm 2008. (Feb 13 2012 3:18PM)
[9]Bài báo: Về tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Tác giả: Nguyễn Hữu Bình, Võ Thị Huệ. Hội nghị về công tác đào tạo trường ĐHNN. Số: 2005. Trang: 32-36. Năm 2005. (Feb 13 2012 3:03PM)
[10]Bài báo: Bước đầu khảo sát biểu hiện của tính tôn ti trong lời khen của người Việt.. Tác giả: Nguyễn Hữu Bình. Ngữ Học Trẻ. Số: 2004. Trang: 21-24. Năm 2005. (Feb 13 2012 3:07PM)
[11]Bài báo: Tính tôn ti trong lời khen của người Việt và một vài suy nghĩ trong việc dạy ngoại ngữ . Tác giả: Nguyễn Hữu Bình. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần 1 ĐHNN. Số: 1. Trang: 60-66. Năm 2004. (Feb 13 2012 3:00PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Autonomy in French language learning : a study among Vietnamese students of The University of Da Nang. Authors: Nguyễn Hữu Bình. XIVe congrès mondial de la FIPF. Pages: 193-204. Year 2018. (Feb 22 2019 4:23PM)
[2]Presentations: Autonomy in French foreign language learning : a study among Vietnamese students of The University of Da Nang. Authors: Nguyễn Hữu Bình. Actes du XIVe Congrès mondial de la Fédération Internationale des Profresseurs de francais. Pages: 193-204. Year 2018. (Jun 7 2019 9:29AM)
[3]Article: Vocabulary learning strategies and their relationship with language performance among Vietnamese students learning French as foreign language. Authors: Nguyễn Hữu Bình. Revue japonaise de didactique du français. No: Numéro spécial 2018. Pages: 456-1 - 456-13. Year 2018. (Feb 22 2019 4:18PM)
[4]Article: Reliability and validity of the Technology Acceptance Model (TAM) in the context of Vietnameses learning French as a foreign language cope with ICT. Authors: Nguyễn Hữu Bình. International Journal of Technologies in Higher Education. No: 11 (3). Pages: 38-50. Year 2014. (Jan 4 2016 10:37AM)
[5]Presentations: Représentations de la langue française chez les jeunes apprenants dans les Hauts-Plateaux du Centre-Vietnam . Authors: Nguyễn Hữu Bình
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Actes du séminaire régional de recherche-action, Da Lat
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Pages: 55-58. Year 2009.
(Feb 13 2012 3:22PM)
[6]Presentations: Netquiz Pro, un exerciseur pour les novices. Authors: Nguyễn Hữu Bình. Colloque pédagogique national « Innover en français », Hanoi. Pages: ???. Year 2008. (Feb 13 2012 3:19PM)
[7]Presentations: Podcast, un nouvel outil pour l’enseignement de l’oral. Authors: Nguyễn Hữu Bình. Actes du séminaire régional de recherche-action Siem Reap. Pages: ?????. Year 2007. (Feb 13 2012 3:15PM)
[8]Presentations: Les jeunes enseignants de français face aux défis des établissements universitaires de l’Asie du Sud-Est: bilan et perspectives . Authors: Nguyễn Hữu Bình, Lê Anh Thư, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Việt Quang, Sam Or Angkearoat, Lamphoune Saoundara, Nguyễn Thị Kim Lan, Phan Tue Châu
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Actes du séminaire régional de recherche-action. Pages: 382-387. Year 2005. (Feb 13 2012 3:12PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn