Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,320

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Pháp chuyên ngành
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên khoa Chất lượng cao, khoa Công nghệ tin học  trường Đại học Bách khoa
[2]Văn hóa địa phương
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên tiếng Pháp chuyên ngữ  trường Đại học Ngoại ngữ
[3]Tiếng Pháp Du lịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh viên tiếng Pháp chuyên ngữ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 trường Đại học Ngoại ngữ
[4]Tiếng Pháp hỗ trợ việc làm
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh viên Khoa Chất lượng cao
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 trường Đại học Bách khoa
[5]Ngữ pháp nâng cao
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên chuyên ngữ tiếng Pháp  trường Đại học Ngoại ngữ
[6]Ngữ pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Sinh viên tiếng Pháp chuyên ngữ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 trường Đại học Ngoại ngữ
[7]Nói 1,2,3,4,5,6
Ngành: Ngoại ngữ
 1996 Sinh viên tiếng Pháp chuyên ngữ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 trường Đại học Ngoại ngữ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn