Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,860

  Khảo sát độ tin cậy của phiên bản tiếng Việt – bộ công cụ đo chiến lược học tập ngôn ngữ của Oxford trên đối tượng người Việt Nam học tiếng Pháp
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu BìnhNơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 5;Từ->đến trang: 21-28;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn