Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,613

 Kiểm chứng độ tin cậy và độ chính xác bộ công cụ đo chiến lược học tập của SILL 1990 trên đối tượng người Việt Nam học tiếng Pháp tại khu vực Nam Miền Trung

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hữu Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: Đ2011-02 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn