Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,481

 Nghiên cứu định lượng về chiến lược học tập ngôn ngữ trên đối tượng sinh viên Đại Học Đà Nẵng học tiếng Pháp như là ngoại ngữ
walgreens prints coupons open free printable coupons
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hữu Bình; Thành viên:  
Số: Đ2013-05-18 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn