Nguyễn Thị Huỳnh Lộc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,109

 
Mục này được 26012 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Huỳnh Lộc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/10/1982
Nơi sinh: Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Quê quán Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: Đại học Ngoại Ngữ
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Applied Linguistics; Tại: Victoria University of Wellington
Dạy CN: Linguistics
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2005-2006: Học thạc sỹ tại Úc
2011-2016: Học tiến sỹ tại New Zealand.
2004-nay: Công tác giảng dạy tại khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
2016-2019: Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
2020-nay: Trưởng Bộ môn Lý thuyết tiếng


 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Challenges and Suggestions for Improving University Lecturers' Assessment Literacy. Tác giả: Nguyen Thi Huynh Loc. ULIS, National University of Vietnam. Trang: 118-122. Năm 2016. (Nov 26 2020 6:44AM)
[2]Bài báo: Vài vấn đề về các yếu tố văn hóa trong dịch thuật. Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Lộc. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 4(162). Trang: 12-13. Năm 2009. (Sep 14 2016 11:11AM)
[3]Bài báo: Các đường hướng ứng dụng công nghệ trong dạy học ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Lộc, Nguyễn Thị Phương Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 6(29). Trang: 170-175. Năm 2008. (Sep 14 2016 11:09AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Reading habits of Vietnamese university English majors. Authors: Fredricka Stoller & Nguyen Thi Huynh Loc. Journal of English for Academic Purposes. No: 48. Pages: 1-17. Year 2020. (Nov 26 2020 6:50AM)
[2]Presentations: The advantages of using a survey to explore the digital-reading challenges faced by university-level Vietnamese English majors. Authors: Nguyen Thi Huynh Loc, Fredricka Stoller. GLoCALL 2019 Conference Proceedings. Pages: 73-77. Year 2019. (Nov 26 2020 6:48AM)
[3]Presentations: How do pre-service teachers do language testing and assessment in their practicum?. Authors: Nguyễn Thị Huỳnh Lộc. ALTAANZ 2014 Proceedings. Year 2014. (Dec 1 2016 3:08PM)
[4]Presentations: Do assessment literacy confidence levels indicate pre-service teachers’ assessment knowledge?. Authors: Nguyễn Thị Huỳnh Lộc. CLESOL Proceedings 2014. Year 2014. (Dec 1 2016 3:09PM)
[5]Presentations: Does preservice teachers’ assessment literacy improve with training in language testing and assessment course?. Authors: Nguyễn Thị Huỳnh Lộc. AILA 2013 Proceedings. Year 2013. (Dec 1 2016 3:05PM)
[6]Article: What are Vietnamese Pre-service EFL teachers' assessment literacy confidence levels?. Authors: Nguyễn Thị Huỳnh Lộc. ALTANZ 2013 Proceedings. No: 1. Year 2013. (Dec 1 2016 3:07PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Student Travel Award - Association of Australia- New Zealand Language Testing and Assessment

 Xã hội nhân văn

 2013

 

 ALTAANZ

[2] Rites of Spring Bursary

 Chưa xác định

 2013

 

 Australia

[3] Giải nhất SV NCKH Cấp ĐH Đà Nẵng

 Chưa xác định

 2004

 

 Đại học Đà Nẵng

[4] Giải khuyến khích SV NCKH Toàn quốc

 Chưa xác định

 2004

 

 Bộ Giáo Dục và Đào tạo

losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
[5] Giải nhì SV NCKH Cấp ĐH Đà Nẵng

 Chưa xác định

 2003

 

 Đại học Đà Nẵng

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn