Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,609,213

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Student Travel Award - Association of Australia- New Zealand Language Testing and Assessment

 Xã hội nhân văn

 2013

 

 ALTAANZ

[2] Rites of Spring Bursary

 Chưa xác định

 2013

 

 Australia

[3] Giải nhất SV NCKH Cấp ĐH Đà Nẵng

 Chưa xác định

 2004

 

 Đại học Đà Nẵng

[4] Giải khuyến khích SV NCKH Toàn quốc

 Chưa xác định

 2004

 

 Bộ Giáo Dục và Đào tạo

losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
[5] Giải nhì SV NCKH Cấp ĐH Đà Nẵng

 Chưa xác định

 2003

 

 Đại học Đà Nẵng

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn