Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,747,016

 Yếu tố ảnh hưởng đến ý định của nhà đầu tư nước ngoài tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Anh*
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Số 04(89).2015;Từ->đến trang: 87;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo điều tra tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) ở Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) và đưa ra khuyến nghị để tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nghiên cứu tiến hành điều tra 250 doanh nghiệp FDI đang hoạt động ở Vùng để thu thập và phân tích dữ liệu. Bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy bội, nghiên cứu đã nhận diện các yếu tố và mức độ ảnh hưởng quan trọng của từng yếu tố đến ý định của nhà ĐTNN trong Vùng lần lượt như sau: (1) thể chế; (2) lao động; (3) môi trường quốc tế; (4) thị trường; (5) cơ sở hạ tầng (CSHT); (6) tài nguyên; (7) công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và công nghệ.
ABSTRACT
The article investigates the important role of factors affecting the intentions of foreign investors in the key economic regions of Central Vietnam and provides some recommendations to promote the attraction of foreign direct investment (FDI). In this research a survey has been carried out in order to collect data for analysis form 250 FDI enterpreneurs in the regions. By means of exploratory factor analysis (EFA) and multiple regression analysis, the research has identified the factors and their important levels of influence on the intentions of foreign investors in the regions in such an order as follows: (1) institutions; (2) labor forces; (3) international environment; (4) market; (5) infrastructures; (6) natural resources.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn