Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,221

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 sinh viên đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học kinh tế Đà Nẵng
[2]Phân tích tín dụng và cho vay
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Sinh viên đại học  Đại học kinh tế Đà Nẵng
[3]Toán tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Sinh viên đại học  Đại học kinh tế Đà Nẵng
[4]Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Sinh viên đại học  Đại học kinh tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn