Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,746,434

 Tăng cường vai trò của ngân hàng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội miền Trung
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Anh, Lâm Chí Dũng và Nguyễn Hòa Nhân.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Chiến lược kinh tế-xã hội cho miền Trung Việt Nam trước thềm thế kỷ XXI" (Socio-economic strategies for central Vietnam at the dawn of the twenty -first century),
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: April 20-21,2000;Từ->đến trang: 34-40;Năm: 2000
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn