Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,079

 Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp dành cho các Ngân hàng thương mại.
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Anh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: 199/QĐ-KH ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế
marriage affairs open i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn