Nguyễn Ngọc Chinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 46767 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Chinh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/02/1956
Nơi sinh: Hòa Lạc, Tân Cương
Quê quán Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Nga; Tại: Việt Nam
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Nga; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Ngữ văn; Tại: Đại học Quốc gia Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2010
Dạy CN: Cú pháp học, Hình thái học tiếng Nga, Ngôn ngữ học đối chiếu, Tiếng Việt cho người nước ngoài, Giáo dục đặc biệt, Văn hóa (tín ngưỡng)/Russian syntax and Morphology; Comparative linguistic; Vietnamese languange for foreigners; Special education; Culture (religions)
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga, Anh, Trung
Địa chỉ liên hệ: 131 Lương Nhữ Hộc, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Đào tạo:
1973 - 1978: Đại học tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.
1980 - 1982: Sau đại học tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ hà Nội.
1997 - 2001: Tiến sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
1983 - 1984: Thực tập sinh tại Viện tiếng Nga Puskin, Liên Xô.
9-11/1989: Thực tập sinh tại Trường Đại học Sư phạm Gersen, Leningrat, Liên Xô.
2-4/2012: Thực tập sinh tại Viện Tiếng Nga Quốc gia Puskin, Matxcova, Liên bang Nga.

Công tác:
1979 - 1985: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng, Tổ trưởng bộ môn.
1985 - 1994: Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng, tổ trưởng bộ môn.
1994 - 2004: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng: Giảng viên chính, Tổ trưởng bộ môn, Phó trưởng phòng Giáo vụ-Công tác HSSV.
2002 - 2/2016: Giảng viên, Phó Trưởng ban Quản lý Khoa học và Đào tạo Sau đại học, Đại học Đà Nẵng. (nay là Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường)
Từ 1/3/2016 - đến nay: Giảng viên khoa Tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
2012: Huân chương Lao động hạng Ba (QĐ số 959/QĐ-CTN ngày 3/7/2012 của Chủ tịch nước)
2017: Nhà giáo ưu tú (QĐ số 2381/QĐ-CTN ngày 18/11/2017 của Chủ tịch nước)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát nhu cầu sử dụng tiếng Nga tại tỉnh Ninh Thuận. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: Nguyễn Văn Hiện, Trần Thị Thanh Thảo. Mã số: T2016-05-04. Năm: 2016. (May 17 2016 5:54AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ các hệ sinh thái tại Cù Lao Chàm Quảng Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu". Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Ngọc Chinh (Thư ký), Phạm Thị Kim Thoa, Lê Phước Cường, Nguyễn Văn Hiệu, Lê Thị Xuân Thuỳ, ..(Thành viên). Mã số: B2013-MT-01. Năm: 2014. (May 16 2013 8:37PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu biện pháp xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và trẻ tự kỉ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: Lê Thị Hằng, Hồ Thị Mỹ Lệ, Huỳnh Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Ngọc Linh. Mã số: D2014-01-30. Năm: 2014. (Jun 12 2014 8:14AM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: "Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, đến năm 2010". Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh (Thư ký); PGS.TS Lâm Chí Dũng; TS Lê Dân; TS Đào Hữu Hòa; ThS Nguyễn Bắc Nam;. Mã số: 2012-2013. Năm: 2013. (Jul 11 2012 9:36AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: "Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường đại học Sư phạm, cao đẳng Sư phạm, trung học Sư phạm các tỉnh khu vực nam miền Trung và Tây Nguyên" . Chủ nhiệm: PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh, Thư ký, ThS. Nguyễn Thị Đào, tham gia. Mã số: B2011-GDBVMT-01. Năm: 2012. (Jan 9 2012 6:00PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: "Biện pháp tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và trẻ khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh. Mã số: Đ2011-01-04. Năm: 2011. (Apr 5 2011 11:43AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu biên soạn sách về giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 7" . Chủ nhiệm: PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh (Thư ký), ThS. Nguyễn Thị Đào, ThS. Châu Phi. Mã số: B2009-01-MT. Năm: 2011. (Oct 11 2011 9:21AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: "Xây dựng mô hình và đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển di tích lịch sử văn hoá Quảng Nam – Đà Nẵng để phát triển du lịch". Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Mã số: B2010-ĐN01-23. Năm: 2011. (Jan 4 2011 11:56AM)
[9] Đề tài cấp Thành phố: "Thực trạng và giải pháp can thiệp sớm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ khiếm thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". Chủ nhiệm: Lê Thị Mai. Thành viên: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thị Thanh Tùng, .. Mã số: KHCN-ĐN. Năm: 2009. (Jan 4 2011 11:52AM)
[10] Đề tài cấp Thành phố: "Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi". Chủ nhiệm: Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: Nguyễn Ngọc Chinh (Thư ký), Nguyễn Bắc Nam. Mã số: KHCN-QN. Năm: 2009. (Jan 4 2011 11:53AM)
[11] Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu phương thức biểu đạt ý nghĩa so sánh trong ngôn ngữ (Đối chiếu Nga-Việt)". Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Mã số: B2009-ĐN01-18. Năm: 2009. (Jan 4 2011 11:55AM)
[12] Đề tài cấp Bộ: "Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức và phổ biến thông tin khoa học tại Đại học Đà Nẵng". Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Thu Nga. Thành viên: TS. Nguyễn Ngọc Chinh, CN. Bùi Văn Phúc, KS Trịnh Trung Hải. Mã số: B2006-ĐN01-02. Năm: 2008. (Oct 15 2012 8:35AM)
[13] Đề tài cấp Thành phố: "Xây dựng mô hình dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại huyện miền núi Ba Tơ, đề xuất các giải pháp dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010”. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: Phạm Thị Ngọc Kim, Lê Thị Hằng, .. Mã số: KHCN-QN. Năm: 2008. (Jan 4 2011 11:51AM)
[14] Đề tài cấp Bộ: “Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy tiếng Việt cho học sinh nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng”. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: Bùi Trọng Ngoãn, Nguyễn Hoàng Thân. Mã số: MS: B2006-III-04. Năm: 2007. (Jan 4 2011 11:42AM)
[15] Đề tài cấp Thành phố: “Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn Tp. Đà Nẵng”. Chủ nhiệm: Ngô Thanh Nhung. Thành viên: Nguyễn Ngọc Chinh, Trần Bích Thủy. Mã số: KHCN-ĐN. Năm: 2006. (Jan 4 2011 11:47AM)
[16] Đề tài cấp cơ sở: "Đặc trưng cấu trúc ngữ nghĩa của văn bản tin tiếng Nga (Qua trang web gazeta.ru )"/Structural-semantics features of Russian news texts (through website "gazeta.ru"). Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Mã số: MS: T05-III-15. Năm: 2006. (Jan 4 2011 11:50AM)
[17] Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ bản tin báo chí (Đối chiếu Nga, Anh, Việt)"/A study on linguistisc features of papers news (Russian in comparison with Vietnamese and English) - Ministry's project. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: . Mã số: B2004-III-26. Năm: 2005. (Jan 4 2011 11:41AM)
[18] Đề tài cấp Bộ: "Phương tiện biểu đạt quan hệ kết quả trong ngôn ngữ (Đối chiếu Nga-Anh-Việt)". Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: . Mã số: MS: B2002-16-10. Năm: 2003. (Jan 4 2011 11:38AM)
[19] Đề tài cấp cơ sở: "Liên từ так что trong tiếng Nga và các phương thức truyền đạt sang tiếng Việt". Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: . Mã số: T01-16-22. Năm: 2001. (Jan 4 2011 9:37AM)
[20] Đề tài cấp cơ sở: "Cấu trúc - ngữ nghĩa của các phương tiện biểu đạt mối quan hệ nguyên nhân - kết quả trong câu phức hợp phụ thuộc tiếng Nga đối chiếu với tiếng Việt". Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Mã số: MS: T2000 -16-17. Năm: 2000. (Dec 20 2010 2:40PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ. Tác giả: Lê Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE J. Sci.). Số: T. 17, S. 8 (2020). Trang: 1475-1483. Năm 2020. (Sep 4 2020 8:53PM)
[2]Bài báo: Nguồn gốc và ý nghĩa hoa văn của đấu củng ở các kiến trúc cổ Hội An. Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo khoa học Toàn quốc Ngữ học 21 tại Trg ĐH Thủ Dầu Một, Bình dương do Trg ĐH Thủ Dầu Một và Hội Ngôn ngữ học tổ chức. Số: 6/2019. Trang: 1532-1548. Năm 2019. (Jun 27 2019 1:09PM)
[3]Bài báo: Thực trạng việc sử dụng chữ viết tiếng Ê-đê trong độ tuổi học sinh tiểu học ở xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 28(02).2018. Trang: 103-109. Năm 2018. (Feb 26 2019 11:14PM)
[4]Bài báo: Bảo tồn giá trị văn hoá đình làng tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Thương, Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 4/2018. Trang: 87-92. Năm 2018. (Jun 4 2018 11:00PM)
[5]Bài báo: Khảo sát bức bình phong ở đình làng Thạc Gián. Tác giả: Trương Thị Thanh Thùy, Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 4/2018. Trang: 83-87. Năm 2018. (Jun 4 2018 11:03PM)
[6]Tham luận: Thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục một số lỗi thường gặp trong việc viết tin của phóng viên tại đài truyền thanh-truyền hình huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Trần Thị Bích Liễu, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Hội thảo khoa học Quốc gia 2018 "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, 4/2018, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. QĐ XB số: 462 LK-XH/QĐ-NXB ĐHQGHN, ngyà 4/4/2018, ĐKXB: 750-2018/CXBBIP/02-83/ĐHQGHN, ngày 9/3/2018. Trang: 127-137. Năm 2018. (Apr 12 2018 11:01PM)
[7]Tham luận: Nhan đề tác phẩm trong các sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư. Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Ngọc Chinh . Hội thảo khoa học Quốc gia 2018 "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, 4/2018, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. QĐ XB số: 462 LK-XH/QĐ-NXB ĐHQGHN, ngyà 4/4/2018, ĐKXB: 750-2018/CXBBIP/02-83/ĐHQGHN, ngày 9/3/2018. Trang: 658-673. Năm 2018. (Apr 12 2018 11:07PM)
[8]Tham luận: Một số nhận xét về các bài tập nghe trong giáo trình “ЧТО ВЫ СКАЗАЛИ”, Tác giả И. В. ОДИНЦОВА. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo khoa học khoa Nga, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Đà Nẵng. Trang: 4-8. Năm 2018. (Sep 17 2018 9:41PM)
[9]Tham luận: Ý nghĩa tượng hình của lượng từ tiếng Hán và yếu tố tương đương trong tiếng Việt . Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh - Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo khoa học Quốc gia "NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH VỀ NGÔN NGỮ VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LẦN THỨ 3" do 3 trường ĐH Ngoại ngữ đồng tổ chức, ngày 23/11/2017 tại Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Huế. Trang: 10-20. Năm 2018. (Apr 12 2018 11:20PM)
[10]Tham luận: Khảo sát và đề xuất biện pháp khắc phục lỗi chính tả tiếng Việt ở học sinh trường tiểu học . Tác giả: Nguyễn Thị Ngân - Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo khoa học Quốc gia "NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH VỀ NGÔN NGỮ VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LẦN THỨ 3" do 3 trường ĐH Ngoại ngữ đồng tổ chức, ngày 23/11/2017 tại Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Huế. Trang: 70-80. Năm 2018. (Apr 12 2018 11:26PM)
[11]Bài báo: Những nét tương đồng trong kiến trúc Phật giáo các nước đồng văn châu Á. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thị Quy. Hội thảo khoa học Quốc gia "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY BẢN NGỮ, NGOẠI NGỮ & KHU VỰC HỌC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP" do 3 trường ĐH Ngoại ngữ đồng tổ chức, ngày 28.7.2017 tại Đà Nẵng. Số: 7.2017. Trang: 38-42. Năm 2017. (Aug 8 2017 11:44PM)
[12]Bài báo: Các biểu hiện của triết lý âm dương trong kiến trúc đình làng Thạc Gián . Tác giả: Phan Hồ Điệp, Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo khoa học Quốc gia "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY BẢN NGỮ, NGOẠI NGỮ & KHU VỰC HỌC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP" do 3 trường ĐH Ngoại ngữ đồng tổ chức, ngày 28.7.2017 tại Đà Nẵng. Số: 7.2017. Trang: 51-56. Năm 2017. (Aug 8 2017 11:52PM)
[13]Bài báo: So sánh câu nghi vấn trong tiếng Việt và tiếng Xơ Đăng. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(113).2017. Trang: 27. Năm 2017. (Jul 11 2017 2:24PM)
[14]Bài báo: Sử dụng test PEP-R trong đánh giá trường hợp trẻ tự kỷ tại bệnh viện tâm thần Đà Nẵng . Tác giả: Lê Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 10(119).2017. Trang: 10-13. Năm 2017. (Dec 19 2017 10:49PM)
[15]Bài báo: Thực trạng mắc lỗi chính tả của học sinh trung học phổ thông hiện nay. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lương Thị Hồng Thúy, Ngô Thị Hương Giang. Hội thảo khoa học Liên ngành Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế tổ chức, 12.2016. Số: 1. Trang: 201-207. Năm 2017. (Apr 13 2017 4:46PM)
[16]Tham luận: Nguồn gốc và ý nghĩa các loại "mắt cửa" trong kiến trúc nhà cổ Hội An. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thị Vân Anh. Hội thảo Ngữ học Toàn quốc lần thứ 20. Trang: 135-146. Năm 2017. (Oct 3 2017 12:07PM)
[17]Tham luận: Vận dụng phương pháp "Nghiên cứu tình huống" trong giảng dạy học phần "Tôn giáo và Tín ngưỡng ở Việt Nam" và "Di tích và thắng cảnh tại Việt Nam". Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Hội nghị khoa học Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng. Trang: 7-12. Năm 2016. (May 8 2016 11:37PM)
[18]Bài báo: Tín hiệu thẩm mĩ chỉ hiện tượng thiên nhiên trong tập thơ "Những bông hoa không chết" của Lưu Quang Vũ. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh*, Hồ Thị Duyên, Đinh Thị Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. Số: 148(03/1): 185 - 192. Trang: 185-192. Năm 2016. (Jun 5 2016 10:10PM)
[19]Tham luận: Kỹ năng viết bài báo. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Hội nghị khoa học Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng. Trang: 50-62. Năm 2016. (May 8 2016 11:45PM)
[20]Bài báo: Một số điểm khác biệt giữa tiếng Ê-đê và tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh*, Niê H'loanh, Ngo Thi Huong Giang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 12(109).2016. Trang: 59. Năm 2016. (Apr 11 2017 9:25AM)
[21]Tham luận: Nhu cầu sử dụng tiếng Nga tại tỉnh Ninh Thuận. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo khoa học lần 3 Khoa tiếng Nga, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng. Trang: 15-21. Năm 2016. (May 14 2016 6:45PM)
[22]Bài báo: Từ ghép tiếng Việt nhìn từ triết lý âm dương. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 63. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[23]Bài báo: Khảo sát cách đặt tên sản phẩm trên website mua sắm trực tuyến http://www.muachung.vn . Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh1, Phan Thị Quỳnh Trang2walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 8(93).2015. Trang: 5-8. Năm 2015. (Dec 3 2015 3:16PM)
[24]Bài báo: Bàn về ý nghĩa địa danh: Trường hợp thị xã Quảng Yên . Tác giả: Trịnh Tam Anh, Nguyễn Ngọc Chinh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 2(87)2015. Trang: 5-9. Năm 2015.
(Apr 22 2015 4:23PM)
[25]Bài báo: Khảo sát địa danh văn hóa du lịch thuần Việt tại Cù lao Chàm . Tác giả: Xa Doãn Hồng Thủy, Nguyễn Ngọc Chinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2(87)2015. Trang: 46-50. Năm 2015. (Apr 22 2015 4:31PM)
[26]Bài báo: Bàn về các kiểu cấu tạo và phương thức cấu tạo địa danh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh . Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Trịnh Tam Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 10(95).2015. Trang: 36-39. Năm 2015. (Dec 21 2015 10:58PM)
[27]Bài báo: Nghiên cứu khoa học – công nghệ - thế mạnh của sinh viên Đại học Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Trần Thị Như Quỳnh
marriage affairs open i want an affair
. Khoa học và Phát triển, Sở KHCN Tp Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 184+185/2015. Trang: 44-47. Năm 2015.
(Jun 19 2015 4:15PM)
[28]Bài báo: Khảo sát hiện tượng lệch chuẩn trên báo Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh, Trần Thị Nguyệt. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 2(220)-2014. Trang: 15-19. Năm 2014. (Mar 3 2014 9:25AM)
[29]Tham luận: Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngữ tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu Đề án Ngoại ngữ 2020. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Phan Thị Yến, Đặng Vinh. Hội thảo Khu vực “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Tiếng Anh chuyên ngữ trong các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Nguyên”, Trường Đại học Tây Nguyên. Trang: 50-56. Năm 2014. (Jan 2 2015 7:06PM)
[30]Bài báo: Thực trạng giao tiếp giữa cha mẹ với trẻ tự kỷ trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Thị Hằng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10(83)2014. Trang: 47-51. Năm 2014. (Jan 9 2015 11:53AM)
[31]Bài báo: Nét đẹp rước cộ của lễ hội Bà Chợ Được huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam . Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Xa Doãn Hồng Thủy, Nguyễn Ngọc Nhật Minh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2(75)2014. Trang: 9-13. Năm 2014. (Apr 24 2014 9:43AM)
[32]Bài báo: Thực trạng giao tiếp giữa cha mẹ với trẻ tự kỷ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh*; ThS. Lê Thị Hằng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(83).2014. Trang: 52. Năm 2014. (Feb 25 2015 2:42PM)
[33]Bài báo: Thưởng thức vẻ đẹp tiếng Việt qua thế giới nghệ thuật ngôn từ Nguyễn Tuân . Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Bùi Vũ Ngọc Dung, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 7.2014. Trang: 154-161. Năm 2014.
(Aug 5 2014 9:34PM)
[34]Bài báo: Sự tác động của ngôn ngữ chát đến sự trong sáng của tiếng Việt: Nghiên cứu tại một số trường học Quảng Nam . Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thi Phương, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. Số: 3.2014, Tập 117. Trang: 223-228. Năm 2014. (May 5 2014 10:59AM)
[35]Bài báo: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thị Như Quỳnh, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tp. Đà Nẵng. Số: 174/2013. Trang: 27-30. Năm 2013. (May 17 2013 4:13PM)
[36]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng nhận thức về môi trường của sinh viên sư phạm vùng duyên hải
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2(63).2013. Trang: 1-5. Năm 2013.
(May 16 2013 8:19PM)
[37]Bài báo: Thực trạng và giải pháp cho môn chính tả của học sinh tiểu học (Qua nghiên cứu ở khối lớp 2). Tác giả: Ngô Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Chinh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 2(63).2013. Trang: 115-125. Năm 2013.
(May 16 2013 8:27PM)
[38]Bài báo: Đề thi tiếng Anh của Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng: Khảo sát phương pháp và nội dung giảng dạy trong qui trình biên soạn đề thi. Tác giả: Ho Thi Kim Thoa, Nguyen Ngoc Chinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng/Journal of Science and Technology. Số: 6(67)2013. Trang: 165-172. Năm 2013. (Aug 15 2013 3:10PM)
[39]Bài báo: So sánh một vài ẩn dụ ý niệm về cảm xúc con người trong truyện ngắn Việt Nam năm 2009 và truyện ngắn Trung Quốc 2009 . Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Chế Trần Diệu Ánh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 9(70)2013. Trang: 1-8. Năm 2013. (Jan 3 2014 11:10PM)
[40]Bài báo: Một vài suy nghĩ về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa ở Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(56)2012. Trang: 91-98. Năm 2012. (Sep 6 2012 5:54PM)
[41]Tham luận: Nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng giai đoạn 1996-2009. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Kỷ yếu Hội nghị tổng kết giải thưởng 20 năm "Sinh viên nghiên cứu khoa học", Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trang: 38-43. Năm 2011. (Mar 30 2011 8:42AM)
[42]Bài báo: Biện pháp chuyên môn nâng cao chất lượng can thiệp sớm trẻ khiếm thị (từ 0 đến 6 tuổi) tại trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu Tp. Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Thị Tuyết Mai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 43.2011. Trang: 128-132. Năm 2011. (May 4 2011 3:16PM)
[43]Bài báo: Giải pháp quản lý nâng cao chất lượng can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị từ 0 đến 6 tuổi tại trường PTCB Nguyễn Đình Chiểu Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Thị Tuyết Mai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 3(44).2011. Trang: 152-159. Năm 2011.
(Jun 15 2011 10:55AM)
[44]Bài báo: Tâm lý của cha mẹ khi trong gia đình có con bị khuyết tật . Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Thị Hằng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47), Q.1. Trang: 129-134. Năm 2011. (Nov 13 2011 9:52AM)
[45]Bài báo: Khảo sát mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và trẻ khiếm thính tại các trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Thị Hằng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47), Q.2. Trang: 196-202. Năm 2011. (Nov 13 2011 10:04AM)
[46]Bài báo: Khảo sát liên từ “так что” với ý nghĩa kết quả trong tiếng Nga và yếu tố tương đương trong tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 3. Năm 2010.
(Jan 14 2011 3:10PM)
[47]Bài báo: Liên từ tiếng Nga “как” và các đơn vị tương đương trong tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 22. Năm 2010.
(Jan 14 2011 3:40PM)
[48]Bài báo: Khảo sát phương thức biểu đạt ngữ nghĩa trong văn bản tin tiếng Nga, và tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(37). Năm 2010. (Jan 14 2011 4:23PM)
[49]Bài báo: Khảo sát phương thức liên kết trong văn bản tin tiếng Nga đối chiếu với tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tập 64, số 2. Trang: 27-34. Năm 2010.
(Jan 14 2011 4:49PM)
[50]Bài báo: Tập hợp liên từ ‘‘и потому” trong câu phức hợp đẳng lập tiếng Nga và phương thức truyền đạt trong tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 4. Năm 2010.
(Jan 14 2011 4:50PM)
[51]Tham luận: Sản phẩm nghiên cứu khoa học được thương mại hóa. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỷ niệm 15 năm thành lập Đại học Đà Nẵng. Năm 2010. (Jan 14 2011 4:55PM)
[52]Bài báo: Некоторые синтаксические признаки союза потомучто (В сопоставлении с Вьетнамским). Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội. Số: 4(21). Trang: 32-40. Năm 2009. (Jan 14 2011 3:36PM)
[53]Bài báo: Yếu tố văn hoá trong việc giảng dạy ngữ nghĩa (Mối quan hệ nguyên nhân – kết quả) trong cú pháp Tiếng Nga. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(35). Trang: 168-175. Năm 2009.
(Jan 14 2011 4:21PM)
[54]Bài báo: Một số mô hình can thiệp sớm hiện nay tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Thị Tuyết Mai. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Số: 145. Năm 2009. (Jan 14 2011 2:58PM)
[55]Bài báo: Nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội miền Trung - Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo khoa học cấp Bộ Liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Năm 2009. (Jan 14 2011 3:01PM)
[56]Bài báo: Áp dụng một số phương pháp đặc thù trong giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(31). Năm 2009. (Jan 14 2011 3:03PM)
[57]Bài báo: Dạy tiếng Nga như ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch quốc tế: khó khăn và giải pháp. Tác giả: Phạm Thị Hồng, Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(33). Trang: 166-172. Năm 2009. (Jan 14 2011 3:04PM)
[58]Bài báo: Khảo sát cấu trúc có liên từ và “Оттого что” trong tiếng Nga và cấu trúc có liên từ cặp “Sở dĩ … vì/là vì” trong tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(34). Trang: 152-156. Năm 2009. (Jan 14 2011 3:06PM)
[59]Bài báo: Khảo sát trẻ khiếm thị từ 0 đến 6 tuổi tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Thị Tuyết Mai. ạp chí Khoa học Giáo dục, chuyên đề giáo dục cho mọi người khiếm thị Việt Nam 2009. Trang: 47-51. Năm 2009. (Jan 14 2011 3:08PM)
[60]Tham luận: Thành tựu nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng giai đoạn 1994-2009. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Ngọc Chinh. Kỷ yếu Hội nghị Liên kết đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học với các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 17-30. Năm 2009.
(May 15 2011 3:22PM)
[61]Bài báo: Biện pháp quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Học viện Quản lý Giáo dục kết hợp với ĐHĐN tổ chức
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2008.
(Jan 14 2011 2:40PM)
[62]Bài báo: Nguyên tắc xây dựng mô hình dạy nghề (thực tiễn tại Ba Tơ). Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh – Phạm Thị Ngọc Kim. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(27). Năm 2008. (Jan 14 2011 2:42PM)
[63]Bài báo: Mô hình dạy nghề thổ cẩm và tạo việc làm cho thanh niên huyện miền núi Ba Tơ Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh – Phạm Thị Ngọc Kim. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(28). Năm 2008. (Jan 14 2011 2:43PM)
[64]Bài báo: Hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2007-2008 của Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Số: 141. Năm 2008. (Jan 14 2011 2:45PM)
[65]Bài báo: Nâng cao vai trò cầu nối của Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ giữa các nhà khoa học trong Đại học Đà Nẵng tham gia hoạt động KH&CN vào sản xuất và đời sống. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo toàn quốc các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ địa phương lần thứ I, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Đà Nẵng. Năm 2008. (Jan 14 2011 2:53PM)
[66]Bài báo: Đề xuất đổi mới cơ chế quản lý để tăng cường chuyển giao công nghệ từ nhà trường ra doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh-Lê Kim Hùng. Hội thảo Khoa học “Mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp”, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Năm 2008.
(Jan 14 2011 2:55PM)
[67]Bài báo: Một số vấn đề quản lý đề tài KHCN cấp Bộ tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo Quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 31-34. Năm 2008.
(Apr 9 2011 7:07PM)
[68]Bài báo: Triển khai mô hình dạy nghề thổ cẩm tại Ba Liên, Ba Điền huyện Ba Tơ. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Phạm Thị Ngọc Kim. Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 5. Năm 2008.
(Jan 14 2011 2:56PM)
[69]Bài báo: Tăng cường nghiên cứu khoa học trong sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo-Tập huấn về "Đổi mới quản lý hoạt động khoa học công nghệ nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Đại học Đà Nẵng. Năm 2007. (Jan 14 2011 2:38PM)
[70]Bài báo: Đặc điểm tương đồng và dị biệt của ngôn ngữ và của văn hoá Việt, Lào ảnh hưởng tới việc sử dụng, tiếp thu tiếng Việt trong quá trình học tập của sinh viên Lào. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Hoàng Thân
marriage affairs open i want an affair
. Hội thảo Ngữ học trẻ lần thứ 24 tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Trang: 178-188. Năm 2007. (Jan 14 2011 2:22PM)
[71]Tham luận: Một số mô hình nghiên cứu khoa học tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh-Lê Kim Hùng-Phan Thị Hoa
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo-Tập huấn về "Đổi mới quản lý hoạt động khoa học công nghệ nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học Đại học Đà Nẵng. Năm 2007. (Jan 14 2011 2:27PM)
[72]Tham luận: Tính giờ chuẩn cho hoạt động khoa học và công nghệ trong Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Kim Hùng-Nguyễn Ngọc Chinh
marriage affairs open i want an affair
. Hội thảo-Tập huấn về "Đổi mới quản lý hoạt động khoa học công nghệ nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Đại họcĐà Nẵng. Năm 2007. (Jan 14 2011 2:36PM)
[73]Bài báo: Bàn về kiểm tra, đánh giá chuẩn trình độ tiếng Nga như một ngoại ngữ và khả năng áp dụng vào quá trình đào tạo của nhân tiếng Nga tại các trường đại học chuyên ngữ. Tác giả: Nguyễn Hữu Chinh-Nguyễn Ngọc Chinh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí KH&CN, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2(19). Trang: 115-120. Năm 2007.
(Jan 14 2011 9:23AM)
[74]Bài báo: Đặc điểm tương đồng và dị biệt của ngôn ngữ và của văn hoá Việt, Trung ảnh hưởng tới việc sử dụng, tiếp thu tiếng Việt trong quá trình học tập của SV Trung Quốc. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh-Nguyễn Hoàng Thân
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 3(20). Trang: 6-13. Năm 2007.
(Jan 14 2011 9:25AM)
[75]Bài báo: Phân loại các từ tên gọi chỉ trang phục trong tiếng Nga và tiếng Việt theo quan hệ phân loại cấp toàn bộ-bộ phận. Tác giả: Phạm Thị Hồng-Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(21). Trang: 147-152. Năm 2007. (Jan 14 2011 9:26AM)
[76]Bài báo: Chất lượng học sinh khiếm thính. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Ngô Thị Thanh Nhung, Trần Bích Thuỷ. Tạp chí Đà Nẵng Ngày nay
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 7. Năm 2007.
(Jan 14 2011 9:28AM)
[77]Bài báo: Thực trạng việc giáo dục trẻ khiếm thính tại các cơ sở chuyên biệt tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Ngô Thị Thanh Nhung, Trần Bích Thuỷ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Số: 129. Năm 2007. (Jan 14 2011 9:30AM)
[78]Bài báo: Thực trạng công tác dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên huyện miền núi Ba Tơ. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Phạm Thị Ngọc Kim
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi. Số: 4. Năm 2007. (Jan 14 2011 9:31AM)
[79]Bài báo: Bàn về giải pháp phát triển nghề thổ cẩm tại Ba Tơ Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Phạm Thị Ngọc Kim
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi. Số: 5. Năm 2007. (Jan 14 2011 9:33AM)
[80]Bài báo: Một số hoạt động ươm tạo công nghệ của Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh (Vĩnh Tường)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 134. Năm 2007.
(Jan 14 2011 9:34AM)
[81]Bài báo: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người vào việc nâng cao công tác giáo dục-đào tạo con người mới tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Học viện Chính trị khu vực III, Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2007.
(Jan 14 2011 9:36AM)
[82]Bài báo: Xác định hệ thống các kỹ năng nghề nghiệp cần rèn luyện cho sinh viên sư phạm. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Đình Sơn. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 11. Năm 2006. (Jan 14 2011 9:21AM)
[83]Bài báo: Khảo sát cấu trúc phức hợp đẳng lập có liên từ и trong tiếng Nga đối chiếu với tiếng Anh, tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 7(117). Trang: 23-27. Năm 2005. (Jan 14 2011 9:02AM)
[84]Bài báo: Mối quan hệ hữu cơ giữa đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Hội nghị KH&CN các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Lần thứ VIII, UBND Quảng Ngãi kết hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2005.
(Jan 14 2011 9:00AM)
[85]Bài báo: Mối liên kết hữu cơ giữa đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo "Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, hội nhập và thách thức"
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 294-303. Năm 2004.
(Jan 14 2011 8:18AM)
[86]Bài báo: Khảo sát cấu trúc phức hợp đẳng lập có liên từ “и trong tiếng Nga đối chiếu Anh,Việt. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Hội nghị Khoa học Lần thứ 3 nhân dịp 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng. Năm 2004. (Jan 14 2011 8:22AM)
[87]Bài báo: Sự giống nhau và khác nhau trong mối quan hệ nhân quả trong ngữ pháp tiếng Nga Viện HLKH 1980 và Ngữ pháp Viện HLKH 1954. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 77-80. Năm 2003. (Jan 11 2011 10:35PM)
[88]Bài báo: Một vài quan sát phương thức truyền đạt cấu trúc потому что оттого что bằng cấu trúc có liên từ cặp sở dĩ. vì/là vì trong tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Nga ngữ học Việt Nam
marriage affairs open i want an affair
. Số: 14. Năm 2003.
(Jan 11 2011 10:40PM)
[89]Bài báo: Phát huy tính tích cực của sinh viên trong việc học ngoại ngữ- một giải pháp hữu hiệu trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Hội nghị khoa học Quốc gia Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Hà Nội. Số: 5. Năm 2003. (Jan 11 2011 10:44PM)
[90]Bài báo: Những định hướng chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ của Đại học Đà Nẵng trong quá trình hội nhập và phát triển. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội thảo khoa học Quốc tế Giáo dục ngoại ngữ- Hội nhập và phát triển ở Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2002. (Jan 11 2011 10:26PM)
[91]Bài báo: Конструкция со союзным сочетанием и потому , выражающим значение причины и следствия в русском языке и его вьетнамские эквиваленты. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. TậpsanKhoahọcvà Côngnghệ, ĐạihọcĐà Nẵng. Số: 9/2002. Năm 2002. (Jan 4 2011 3:48PM)
[92]Bài báo: Về chương trình đào tạo Đại học tại chức và nâng chuẩn tiếng Anh tại trường ĐHSP- ĐHĐN. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ không chính quy đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển kinh tế- xã hội", ĐHNN- ĐHQGHà Nội. Số: 5/2001. Năm 2001. (Jan 4 2011 3:52PM)
[93]Bài báo: Thảo luận - một hoạt động nhằm cải thiện phương pháp dạy và học ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Kỷ yếu Hội thảo về Đổi mới phương pháp giảng dạy, ĐHSP Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 4/2001. Trang: 134-138. Năm 2001.
(Jan 4 2011 3:55PM)
[94]Bài báo: Quan hệ nguyên nhân-kết quả trong tiếng Nga và tiếng Việt và các phương thức biểu đạt chúng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: Luận án Tiến sĩ Ngữvăn. Năm 2001. (Jan 4 2011 3:14PM)
[95]Bài báo: Союз так что и его вьетнамские эквиваленты. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp san Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 8/2001. Năm 2001. (Jan 4 2011 3:09PM)
[96]Bài báo: Tìm hiểu mối quan hệ nguyên nhân-kết quả trong cú pháp câu đơn tiếng Nga và tiếng Việt dưới góc độ của văn hoá học. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7/2000. Năm 2000. (Jan 4 2011 3:00PM)
[97]Bài báo: Những quan sát bước đầu yếu tố văn hóa trong việc giảng dạy mối quan hệ ngữ nghĩa trong cú pháp tiếng Nga (mối quan hệ nguyên nhân - kết quả). Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo khoa học toàn quốc "Thành tố văn hoá trong dạy - học ngoại ngữ", Hội ngôn ngữ học Việt Nam và ĐHNN - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Số: 20/01/2000. Năm 2000. (Jan 4 2011 3:02PM)
[98]Bài báo: Thử quan sát một số cấu trúc biểu hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả trong câu ghép qua lại tiếng Việt đối chiếu với tiếng Nga. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
marriage affairs open i want an affair
. (Báo cáo tại: "Hội nghị nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ", ĐHSP, ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 20/5/2000. Năm 2000.
(Jan 4 2011 3:04PM)
[99]Bài báo: Giảng dạy bộ môn ngoại ngữ 2 trong việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngoại ngữ tại trường ĐHSP - ĐHĐN. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo Quốc gia về "Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên", Trường Đại Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2000.
(Jan 4 2011 3:07PM)
[100]Bài báo: Vấn đề dạy học ngoại ngữ 2 hiện nay tại trường ĐHSP - ĐHĐN - một giải pháp tích cực. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Kỷ yếu Hội thảo Giảng dạy Ngoại ngữ Chuyên ngành, ĐHĐN tổ chức . Năm 1999. (Jan 4 2011 2:57PM)
[101]Bài báo: Quan hệ nhân quả trong tiếng Nga - Các khuynh hướng nghiên cứu. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Hội nghị Khoa học Trường ĐHSP-ĐHĐN, 1998. Năm 1998. (Jan 4 2011 2:55PM)
[102]Tham luận: Ban Tại chức và một hướng đi. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 26-27. Năm 1995.
(Sep 4 2013 11:35AM)
[103]Bài báo: Câu phức hợp phụ thuộc 3 thành phần với 3 chức năng khác nhau trong tiếng Nga. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Nội san "Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng". Số: số 7/1993. Năm 1993. (Jan 4 2011 12:06PM)
[104]Bài báo: Thử so sánh cách phân loại câu phức hợp phụ thuộc của A.N Grôzdep và V.A Bêlôsapcôva. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Nội san "Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng". Số: số 2/1987. Trang: 24-34. Năm 1987. (Dec 20 2010 3:17PM)
[105]Bài báo: Một vài suy nghĩ về liên từ «потому что» trong tiếng Nga và thành tố tương đương với nó trong tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Nội san "Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng"
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: số 3/1987. Năm 1987.
(Jan 4 2011 12:03PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: APPLYING TRADITIONAL TEACHING METHODOLOGY AND MODERN PRIMARY METHOD "BLENDED LEARNING/CМЕШАННЫЙ МЕТОД" IN RUSSIAN TEACHING . Authors: Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo khoa học Quốc tế “Phương pháp học tập tích hợp và các cách tiếp cận mới trong giảng dạy ngôn ngữ/Workshop on Blended Learning and Innovative Approaches in Language Teaching”. No: 12. Pages: 3-7. Year 2017. (Jun 24 2017 10:45PM)
[2]Presentations: Sự luân chuyển của sinh viên và những thách thức đối với nền giáo dục Việtnam. Authors: Nguyen Ngoc Chinh. 17th SEAMEO RIHED Governing Board Meeting 17th–18th August 2009, Kuala Lumpur, Malaysia
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 105-115. Year 2009.
(Jan 14 2011 6:00PM)
[3]Article: Some syntax features of conjunt potomy chto (in comparision with Vietnamese). Authors: Нгуен Нгок Тинь. Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế «Những vấn đề sử dụng và giảng dạy tiếng Nga ở Đông Nam Á»
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 112-118. Year 2005.
(Jan 14 2011 8:28AM)
[4]Article: Teaching Russian Language in Danang (Middle of Vietnam) in the last decates: Problems and it's Solutions. Authors: Нгуен Нгок Тинь, Фам Тхй Хонг. Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế «Những vấn đề sử dụng và giảng dạy tiếng Nga ở Đông Nam Á»
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Pages: 342-344. Year 2005.
(Jan 14 2011 8:57AM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 7 2019 10:28AM)(Dec 29 2019 8:17PM)(Sep 3 2019 8:00AM)(Sep 3 2019 8:03AM)(Sep 3 2019 8:10AM)(Jul 14 2016 7:09PM)(Mar 21 2016 2:52PM)(Jul 14 2016 7:12PM)(Sep 3 2019 8:01AM)(Mar 21 2016 2:51PM)(Apr 6 2016 11:41AM)(Jan 11 2011 8:13PM)(Jan 11 2011 8:16PM)(Jan 11 2011 8:15PM)(Jan 11 2011 8:11PM)(Jan 11 2011 8:09PM)(Jan 11 2011 8:08PM)(Jan 4 2011 11:30AM)(Jan 11 2011 8:05PM)(Jan 11 2011 8:03PM)(Jan 11 2011 8:02PM)(Jan 11 2011 7:59PM)
[1]Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Trường. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2019.
[2]Phương pháp học đại học và nghiên cứu khoa học (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2019.
[3]Tổng quan du lịch (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2019.
[4]Nghe Tin tức thời sự (Tập bài giảng cho LHS nước ngoài) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2018.
[5]Tiếng Việt 1, 2, 3 (Tập bài giảng dùng cho SV nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2018.
[6]Bảo tồn, phát triển di tích lịch sử, văn hóa Quảng Nam-Đà Nẵng: Mô hình và giải pháp (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thanh Trường, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2016.
[7]Các di sản văn hóa nổi tiếng thế giới (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Năm 2016.
[8]Văn hóa phật giáo Việt Nam (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng. Năm 2016.
[9]Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2015.
[10]Di tích và thắng cảnh Việt Nam (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng. Năm 2015.
[11]Tôn giáo và Tín ngưỡng ở Việt Nam (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng. Năm 2011.
[12]Vấn đề dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi – Thực trạng và một số giải pháp qua mô hình dạy nghề thổ cẩm tại huyện Ba Tơ (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh-Phạm Thị Ngọc Kim. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. Năm 2010.
[13]Ý nghĩa kết quả và phương thức biểu đạt trong câu phức hợp (Đối chiếu Nga-Anh-Việt) (Sách chuyên khảo) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. Năm 2010.
[14]Quan hệ so sánh trong tiếng Nga hiện đại và một số phương thức truyền đạt tương đương trong Tiếng Việt (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh – Nguyễn Văn Đoàn. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. Năm 2010.
[15]Giáo dục học sinh khiếm thính tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt Tp. Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: Ngô Thị Thanh Nhung, Trần Bích Thủy. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Đà Nẵng. Năm 2008.
[16]Phương thức biểu đạt mối quan hệ nguyên nhân - kết quả trong câu phức hợp trong tiếng Nga đối chiếu với tiếng Việt (Trên ngữ liệu tiếng Nga) (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Đà Nẵng. Năm 2008.
[17]Nói tiếng Việt Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thị Thịnh, Cao Thị Thanh Bình, .. Nơi XB: Trường ĐH Sư phạm- Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). Năm 2005.
[18]Giáo trình Tiếng Việt thực hành, Tập 1 (Sách) Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Phan Văn Hòa, Cao Thị Thanh Bình, Nguyễn Đăng Châu, Nguyễn Thị Như Sanh, Phạm Văn Tường. Nơi XB: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Năm 2004.
[19]Giáo trình Tiếng Việt thực hành, Tập 2 (Sách) Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thị Như Sanh, Nguyễn Thị Thịnh, .. Nơi XB: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Năm 2004.
[20]Giáo trình dạy nghe dành cho SV năm 4 khoa Nga Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). Năm 1995.
[21]Giáo trình dạy nói dành cho SV năm 2 khoa Nga Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Cơ sở ĐH SP NN Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). Năm 1993.
[22]Từ và ngữ bộ môn Lý thuyết tiếng Nga Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Cơ sở ĐH SP NN Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). Năm 1989.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hồ Thị Hồng Thuỷ
Đề tài:

Lỗi liên kết trong bài văn của học sinh lớp 10 (Khảo sát tại trường THPT Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[2]Nguyễn Thị Ngân
Đề tài: Khảo sát lỗi chính tả của học sinh lớp 3 các trường tiểu học huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Lương Thị Hồng Thúy
Đề tài:

Lỗi liên kết trong bài văn của học sinh lớp 11 (Khảo sát trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Tây Nguyên

 2017

 2018

[4]Nguyễn Phan Quỳnh Trang
Đề tài: Ngôn ngữ marketing bán hàng trực tuyến trên mạng internet

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[5]Nguyễn Thanh Tình
Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ phóng sự trên báo "Đà Nẵng"

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[6]Trịnh Tam Anh
Đề tài: Đặc điểm địa danh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[7]Xa Doãn Hồng Thủy
Đề tài:

Địa danh văn hóa du lịch Quảng Nam dưới góc nhìn ngôn ngữ 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[8]Nguyễn Văn Đoàn
Đề tài: Phương thức biểu đạt quan hệ so sánh ..

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội

 2006

 2010

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bằng khen "Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2006-2010"

 Khoa học công nghệ

 2011

 2307

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

  
 Khen thưởng
[1] Lao động Giỏi. Số: QĐ số 285/TĐ-KT ngày 22/11/2001. Năm: 2001.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 18110 ngày 5/11/2003. Năm: 2003.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 45 ngày 11/11/2004. Năm: 2004.
[4] Giảng viên Giỏi. Số: QĐ số 2060/TĐKT ngày 8/11/2005. Năm: 2005.
[5] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: QĐ số 6928/QD/BGD&DT. Năm: 2005.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 2667/QĐ-TĐKT ngày 14/11/2006. Năm: 2006.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 4914 ngày 7/11/2007. Năm: 2007.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 4283/QĐ-KT ngày 9/12/2008. Năm: 2008.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 3554 ngày 30/10/2008. Năm: 2008.
[10] Chiến thi đua cấp Bộ năm học 2006-2007. Số: QĐ sô 2010/QD-BGDDT. Năm: 2008.
[11] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2006-2007. Số: QĐ số 2348/QD-BGDDT. Năm: 2008.
[12] Bằng khen Thủ tướng. Số: 1367/QĐ-TTg. Năm: 2009.
[13] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở. Số: QĐ: 3173/ ngày 26/10/2009. Năm: 2009.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ sô 3137/QĐ-KT ngày 15/10/2009. Năm: 2009.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 5122/QĐ-ĐHĐN ngày 20/10/2010. Năm: 2010.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 6065/QĐ-ĐHĐN ngày 24/10/2011. Năm: 2011.
[17] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 6520/QĐ-ĐHĐN ngày 10/10/2012. Năm: 2012.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ từ NH 2009-2010 đến 2011-2012. Số: 750/QĐ-BGDĐT. Năm: 2012.
[19] Huân chương Lao động Hạng Ba. Số: QĐ số 959/QĐ-CTN. Năm: 2012.
[20] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở. Năm: 2014.
[21] Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân dịp 20 năm thành lập ĐH Đà Nẵng. Năm: 2014.
[22] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363, ngày 21.8.2015. Năm: 2015.
[23] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN, 17/8/2016. Năm: 2016.
[24] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2017.
[25] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở. Năm: 2017.
[26] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[27] Chiến si thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp học đại học và nghiên cứu khoa học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2019 Sinh viên đại học, hệ chính quy  
[2]Các tư tưởng và tôn giáo phương Đông
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2019 Sinh viên khoa Quốc tế học, ngành Đông phương học, hệ chính quy.  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[3]Tổng quan du lịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Dinh viên hệ chính quy, các khoa: Pháp, Nga, Tiếng Anh Chuyên ngành  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
[4]Dịch (Nga - Việt, Việt - Nga)
Ngành: Khoa học XHNV
 2016 Sinh viên chính quy  Khoa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
[5]Phong cách học tiếng Việt
Ngành: Văn hoá học
 2016 Sinh viên đại học hệ chính quy  Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
[6]Lịch sử và Văn hóa Châu Á
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2016 Sinh viên chính quy  khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
[7]Các tôn giáo phương Đông
Ngành: Tôn giáo & thần học
 2016 Sinh viên hệ chính quy  Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
[8]Văn hóa Phật giáo Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2015 Sinh viên đại học hệ chính quy  Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[9]Các di sản văn hóa nổi tiếng thế giới
Ngành: Văn hoá học
 2015 Sinh viên chính quy, chuyên ngành Văn hóa học  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[10]Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Sinh viên chính quy  Khoa Y - Dược, ĐH Đà Nẵng Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Kiến trúc ĐN.
[11]Ngôn ngữ học đối chiếu
Ngành: Ngữ văn
 2014 Sinh viên khoa Anh, đại học chính quy, Trường Đại học Kiến trúc ĐN; Sinh viên khoa tiếng Trung, Trường đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng.  
[12]Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2013 Sinh viên chính quy ngành Việt Nam học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[13]Loại hình học ngôn ngữ (Linguistic typology/Типология лингвистики)
Ngành: Ngữ văn
 2013 Học viên sau đại học ngành Ngôn ngữ học  Đại học Đà Nẵng
[14]Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Việt Nam
Ngành: Ngữ văn
 2012 Sinh viên đại học, chính quy  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
[15]Tôn giáo và Tín ngưỡng ở Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2012 Sinh viên chính quy
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
[16]Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2008 Sinh viên hệ chính quy  Khoa Quốc tế học, Trường Đai học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
[17]Tiếng Việt thực hành, Tiếng Việt, Chuyên đề Tiếng Việt, Cơ sở Ngôn ngữ học và tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 2001 - Sinh viên nước ngoài (Lào, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức, Philipine ..); - Sinh viên bậc cao đẳng, đại học ngành Sư phạm Mầm non, Tiểu học; - Sinh viên khoa Ngoại ngữ (tiếng Trung, tiếng Anh)  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng;
[18]Nghe hiểu tiếng Nga (Аудирование)
Ngành: Ngoại ngữ
 1994 Sinh viên chính quy, khoa Nga năm 3, 4
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[19]Nghe, Nói tiếng Anh (Listening, Speaking)
Ngành: Ngoại ngữ
 1994 Sinh viên hệ tại chức
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng
[20]Nghe hiểu tiếng Nga (Аудирование)
Ngành: Ngoại ngữ
 1985 Sinh viên hệ chính quy  - 1985-1994. Cơ sở Đại học Sư phạm Đà Nẵng - 1994-2000 -> đến nay: Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[21]Nói tiếng Nga (Говорение)
Ngành: Ngoại ngữ
 1985 Sinh viên chính quy khoa Nga, năm 2
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 - Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng - Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà nẵng
[22]Đọc hiểu (чтение)
Ngành: Ngoại ngữ
 1985 Sinh viên chính quy khoa Nga năm 2-3
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 - Cơ sở Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[23]Cú pháp câu phức tiếng Nga (Синтаксис cложного предложения русского языка)
Ngành: Ngoại ngữ
 1983 Sinh viên tiếng Nga chính quy năm 4  - Cơ sở Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Trường ĐH Sư phạm Huế
[24]Thực hành tiếng Nga (Развитие речи)
Ngành: Ngoại ngữ
 1979 Sinh viên khoa Ngoại ngữ, hệ chính quy, tiếng Nga  Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng, Cơ sở ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng, Trường ĐHSP, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

1. Giấy chứng nhận học tập nâng cao trình độ chuyên môn, Viện tiếng Nga Puskin, Liên Xô, 26/5/1984.
2. Giấy chứng nhận học tập nâng cao trình độ chuyên môn, Trường Đại học Sư phạm Gherxen, Liên Xô, 21/11/1989.
3. Chứng chỉ môn học “Tâm lý dạy học và lý luận dạy học đại học”, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục, 16/9/1994.
4. Chứng chỉ môn học “Phương pháp giảng dạy đại học”, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo, 28/11/1994.
5. Chứng chỉ môn học “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo, 10/10/1995.
6. Chứng chỉ Giáo dục học đại học, Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo TW 1, 18/3/1997.
7. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá bồi dưỡng Quản lý hành chính Nhà nước cho cán bộ-công chức ngành giáo dục và đào tạo, Trường cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo, 8/9/1997.
8. Giấy chứng nhận đã dự lớp bồi dưỡng: Kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế ngành giáo dục và đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục, 30/7/2008.
9. Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục, 9/9/2008.
10. Chứng chỉ tập huấn Workshop ‘Development of Pedagogical Skills for English Language Teachers”, Đại học Đà Nẵng – Azusa Pacific University (USA) tổ chức, 13/7/1996.
11. Chứng chỉ “Building Research Capacity: Enhancing Research Cultures and Research Supervision”, The University of Queesland, Danang, 8-12/1/2007.
12. Chứng nhận tham gia Hội nghị “Phát triển phương pháp nghiên cứu khoa học”, Đại học Đà Nẵng - Đại học Hawaii tổ chức, 4/2007.
13. Chứng nhận tham gia Hội nghị “Phát triển phương pháp giảng dạy”, Đại học Đà Nẵng - Đại học Hawaii tổ chức, 6/2007.
14. Chứng nhận “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh”, Bộ Chỉ huy quân sự Tp. Đà Nẵng, 2008.
15. Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2005-2010) và lần thứ V (nhiệm kỳ 2010-2015).
16. Phó Trưởng ban vận động thành lập Hội Ngôn ngữ học Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên, QĐ số 29/2011/QĐ-HNN, ngày 22/4/2011.
17. Ủy viên Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước: "Những từ chỉ y phục của người Nga và người Việt xét từ góc độ đối chiếu" của NCS Phạm Thị Hồng, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.
18. Ủy viên Ban tuyển chọn UWC Việt Nam (từ 2011)
19. Tham quan - Học tập tại các trường đại học tại Bắc Kinh, Thiểm Tây (Trung Quốc) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Thời gian từ 15/6/2006-30/6/2006.
20. Tham quan học tập các trường Đại học Quốc gia Lào, Udon Thani Rajabhat Thái Lan từ ngày 17/12/2008 đến ngày 27/12/2008 do Đại học Đà Nẵng tổ chức.
21. Ủy viên, ủy viên thư ký của nhiều Hội đồng xác định, tuyển chọn các đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng.
22. Chủ tịch, uỷ viên, ủy viên thư ký, uỷ viên phản biện của nhiều Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ, sáng kiến kinh nghiệm cấp Bộ, cấp cơ sở, cấp thành phố/tỉnh.
23. Phản biện nhiều bài báo cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên trong các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn (Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học đối chiếu, Phương pháp giảng dạy tiếng nước ngoài, phương pháp giảng dạy tiếng Việt, Giáo dục học, ..).
24. Tập huấn về nghiên cứu khoa học tại: Câu lạc bộ Trẻ Trường ĐH Ngoại ngữ (2008), ĐH Đà Nẵng; Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm Đà Nẵng (2010); Đoàn thanh niên công sản HCM cơ quan Đại học Đà Nẵng (10.2012); Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum (12.2012); Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN (10.2013); Sinh viên khoa Y-Dược, Đại học Đà Nẵng (2013); Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng (11.2013); Sinh viên khoa Trung, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng (28.3.2015).
25. Phó chủ tịch Hội Ngôn ngữ học thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2013-2018.
26. Chủ tịch, uỷ viên, ủy viên thư ký, uỷ viên phản biện của nhiều Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học, Đại học Đà Nẵng.
27. Tập huấn "Bồi dưỡng Kỹ năng Biên tập tin bài", Trung tâm hỗ trợ phát triển Thông tin và Truyền thông, Cơ quan đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tp. Đà Nẵng tổ chức, 12/2015. 
28. Giảng viên cao cấp, QĐ số, Bộ Nội vụ, tháng 7 năm 2016.
29. Nhà giáo ưu tú, QĐ số 2381/QĐ-CTN ngày 18 tháng 11 năm 2017 (Vào sổ vàng số 123).

 

 
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra


  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn