Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,622,840

 NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG CÁC BÀI TẬP DỊCH VIẾT CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN THÁI TRUNG
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 11 (241) 2015;Từ->đến trang: 64-67;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dịch thuật là một kỹ năng khó đồng thời là một môn học quan trọng chiếm tỷ lệ lớn trong chương trình đào tạo của các ngành đào tạo ngoại ngữ.Bài báo thống kê và phân tích các lỗi thường gặp trong các bài tập dịch viết của sinh viên Khoa Tiếng Pháp Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng dựa trên các tiêu chí về việcsử dụng từ, cú pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng, liên kết, mạch lạc. Các thống kê và phân tích này là cơ sở để tác giả đề xuất một số kiến nghị đối với người học, người dạy cũng như nội dung giáo trình các học phần dịch nhằm nâng cao hiệu quả việc dạy và học các học phần này.
ABSTRACT
Translation is a difficult skill and an important subject which occupies a large proportion in the training program for branches of foreign languages. This article identifies and analyzes common errors in translation assignments students from French Department of the University of Foreign Language Studies, University of Danang based on the criteria for the use of vocabulary, syntax, semantics, pragmatic, cohesion and coherence. Based on these statistics and analysis, the author offers some suggestions to the learner, the teacher and course content translation materials in order to help raise the effectiveness of the teaching/learning this skill.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn