Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,687,753

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG CÁC BÀI TẬP DỊCH VIẾT CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: NGUYỄN THÁI TRUNG. Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống. Số: 11 (241) 2015. Trang: 64-67. Năm 2015. (Jan 19 2016 11:45AM)
[2]Bài báo: NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG BẢN DỊCH CỦA MỘT SỐ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG PHÁP SONG NGỮ PHÁP - VIỆT ĐANG SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Thái Trung. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ ba, Trường ĐHNN Đà Nẵng. Số: 5(40).2010. Trang: 205 - 213. Năm 2010. (Jan 24 2013 11:58AM)
[3]Bài báo: Những khó khăn của sinh viên học ngoại ngữ trong kỹ năng viết và một vài biện pháp giúp sinh viên nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản. Tác giả: Nguyễn Thái Trung. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần 4, Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 05/2008. Trang: 146-152. Năm 2008.
(Apr 23 2013 11:18AM)
[4]Bài báo: Những sai sót phổ biến của sinh viên các lớp song ngữ năm 3 & 4 ngành Hóa dầu khoa Hóa Trường ĐHBK - ĐHĐN trong việc sử dụng các cấu trúc tổ chức và liên kết văn bản trong kỹ năng viết. Tác giả: Nguyễn Thái Trung . Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần 3, Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng. Số: 05/2007. Trang: 207 - 214. Năm 2007. (Apr 23 2013 11:53AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn