Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,687,621

[1] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Số: 3236/QĐKT. Năm: 2009.
[2] Đạt thành tích tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Số: 07-QĐ/BTV. Năm: 2013.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động công đoàn. Số: 86/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2013.
[4] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động công đoàn năm học 2013-2014. Số: 135/QĐKT. Năm: 2014.
[5] Đã đạt thành tích Huy chương Bạc tại Đại hội TDTT CBVC ĐHĐN năm 2014. Năm: 2014.
[6] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079 ngày 17/8/2016. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn